ویژه: 
حذف استنادات:  
مجموعه: 
FWCI
استناد بازای مقاله G-Index H-Index خوداستنادی استنادات i10-Index مقالات رتبه علمی رشته تحصیلی دانشکده نام ردیف
تعداد در صفحه:  

برای مشاهده جدیدترین مقالات پراستناد دانشگاه کلیک کنید (انتشار آبان ماه 1402).

جدیدترین رتبه ی پژوهشگران یک درصد پراستناد برتر بر اساس پایگاه ESI منتشر شد. 

جهت دسترسی به صفحه ی علم سنجی  دانشگاه کلیک کنید.