پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۸ دفاع:
۹۷۵ شناسه:
وحيد احساني آرا دانشجو:
بررسي و ارزيابي پروتكل پشته براي ارتباطات ماشين به ماشين عنوان فارسي:
Evaluation of Stack Protocol for Machine to Machine Communications عنوان انگليسي:

امروزه در محيط اطراف ما وسايل مختلفي با قابليت ارتباطات بي‌سيم وجود دارند. براي مثال ربات‌هاي هوشمندي كه با تبادل اطلاعات هماهنگي لازم را بين خود ايجاد مي‌كنند و بصورت خودمختار وزنه‌اي را بلند و جابجا مي‌كنند و يا دستگاه‌هاي هوشمندي كه در محيط اطراف ما مثلا در محل زندگي، محل كار بر روي سقف و يا ديوار جاسازي مي‌شوند و معيارهايي مانند رطوبت هوا، دماي محيط و غيره را اندازه‌گيري مي‌كنند و بصورت بي‌سيم بوسيله يك دستگاه مركزي كنترل مي‌شوند. يكي از روش‌هايي كه مي‌توان از آن در برقراري ارتباطات بي‌سيم بين اين وسايل بكار برد، استفاده از ارتباطات بي‌سيم ماشين به ماشين (M2M ) مي‌باشد. ارتباطات بي‌سيم M2M نمونه‌اي از ارتباطات در حال ظهور براي دستگاه‌ها مي‌باشد كه هدف اين ارتباطات اين است كه اين دستگاه‌ها بصورت خودگردان و بدون دخالت انسان با يكديگر ارتباطات بي‌سيم برقرار نمايند. ارتباطات بي‌سيم M2M يك نوع هنر معماري است كه به صورت M2M شناختگر و M2M غيرشناختگر ارائه مي‌شود. معماري M2M با هدف برقراري ارتباط بين دستگاه‌ها طراحي شده است كه براي اين كار از اينترنت اشياء (IoT ) كمك گرفته است. براي ايجاد شبكه براي برقراري ارتباط بين دستگاه‌ها، مي‌توان معماري M2M را بصورت پروتكل پشته چند لايه‌اي مشخص كرد. شبكه هاي M2M را مي‌توان به دو حوزه گسترده طبقه‌بندي كرد؛ شبكه‌هاي M2M بصورت رگه‌هاي باريك و شبكه‌هاي M2M بصورت سلولي. در شبكه هاي M2M بصورت رگه‌هاي باريك در ارتباط بي‌سيم بين دستگاه‌ها از فن‌آوري هاي ارتباطي با برد كوتاه ( مانند ZigBee، Wi-Fi ) استفاده شده است. در شبكه‌هاي M2M بصورت سلولي، دستگاه‌هاي M2M به سيم كارت تعبيه شده در خود مجهز شده‌اند و توانايي برقراري ارتباط خودگردان با شبكه تلفن همراه همانند تجهيزات كاربر عادي را دارند. در اين تحقيق بعد از بررسي پروتكل پشته براي ارتباطات بي‌سيم M2M غيرشناختگر بصورت رگه‌هاي باريك، در قسمت مربوط به لايه كنترل دسترسي متوسط (MAC) از پروتكل پشته نامبرده از بين پروتكل هاي موجود و قابل اجرا در پروتكل پشته ارتباطات بي‌سيم M2M، پروتكل جديدي با نام حامل حس دسترسي چندگانه با اجتناب از برخورد (CSMA CA ) برگزيده مي‌شود؛ بعد از بررسي ساختار آن، به ارزيابي پروتكل نامبرده بوسيله مقايسه آن با پروتكل X-MAC پرداخته مي‌شود و نشان داده مي‌شود كه پروتكل CSMA CA نسبت به پروتكل X-MAC از لحاظ معيارهاي چرخه وظيفه و نرخ پذيرش بسته مناسب تر خواهد بود. از موارد ديگر تحقيق، ارزيابي پروتكل مسيريابي براي شبكه‌هاي كم قدرت و بااتلاف (RPL) براساس معيارهاي تاخير و بسته از‌دست‌رفته مي‌باشد؛ لازم است كه ذكر شود پروتكل RPL جزء پروتكل‌هاي نوظهور در ارتباطات بي‌سيم مي‌باشد كه در لايه شبكه پروتكل پشته ارتباطات بي‌سيم M2M غيرشناختگر بصورت رگه‌هاي باريك فعاليت مي‌كند. براي محقق شدن اهداف اين پايان‌نامه از نرم افزار Contiki OS و شبيه ساز Cooja استفاده شده است.

چکيده:

Machine to Machine (M2M), Cognitive M2M, non Cognitive M2M, capillary M2M networks, cellular M2M netwroks

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين بوبرشاد استاد راهنما:
دکتر هادي زارع استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.