پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۰ دفاع:
۹۶۴ شناسه:
محمد كنعان دانشجو:
• تبيين عوامل موثر بر توسعه مزيت والديني (مادري) در شركت هاي مادر پروژه محور (كاربردي از مطالعه چند موردي Multiple Case Study ) عنوان فارسي:
Uttering of the effective factors on Parenting Advantages development of Project-based holding Companies (Multiple Case Study) عنوان انگليسي:

شرط موفقيت يك شركت مادر ؛دستيابي به ارزش هاي معنادار و كليدي است و شركت هاي مادر ،از طريق استفاه از فرصت هاي ويژه بهبود عملكرد كه در كسب و كارهايشان وجود دارد ،به اين امر دست پيدا مي كنند.اما ماهيت اين فرصت هاي ازيك كسب و كار به كسب وكار ديگر متفاوت است .فرصت هاي متفاوت ميتوانند از طريق بكارگيري فنون مادر شدن و يا ويژگي اي متفاوت مادر شدن تحقق يابند.دراين تحقيق بدنبال شناسايي عوامل موثر بر توسعه مزيت والديني (مادري )در شركت هاي پروژه محور ميباشيم .

چکيده:

Holding company،Corporate –Level Strategy،Parenting Advantage

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نيما گروسي مختارزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.