پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۹۳۸ شناسه:
فرانك اسرافيلي دانشجو:
مصاديق مسوليت محدود سهامداران در لايحه جديد قانون تجارت و قواعد مشترك حاكم بر ان عنوان فارسي:
exampels of limited laibility shereholders in new bill of commercial law and common rules governing on it عنوان انگليسي:

شكل گيري قاعده مسوليت محدود در جوامع پيشرفته صنعتي داراي فراز و نشيب هاي تاريخي بوده است.در تمام اين جوامع ابتدا مسوليت نامحدود و تضامني حاكم بوده است ولي ضرورت لزوم جذب سرمايه گذاران و همچنين كاهش هزينه هاي معاملاتي باعث شد قاعده مسوليت محدود حاكم شود .قاعده مسوليت محدود بيان مي دارد شركاي يك شركت بيش از اورده خود در شركت،مسوليتي در قبال بدهي هاي شركت نخواهند داشت.اين قاعده داراي كاركردهاي مثبت اقتصادي است از جمله ايجاد انگيزه سرمايه گذاري و كاهش هزينه ها از طريق كاهش هزينه هاي ناشي از نظارت بر مديران و ساير اعضا شركت،ايجاد امكان تنوع در سرمايه گذاري ،انباشت سرمايه ،مديريت كارامد،ثبات و سهولت در ارزش گذاري سهام.پيامد منفي اين فرضيه بيروني كردن ريسك يعني تحميل ريسك به طلبكاران است كه همان خطر اخلاقي را به دنبال دارد .اصل محدود بودن مسوليت شركا به ميزان سرمايه خود ،يكي از اوصاف بنيادين شركت هاي سرمايه به شمار مي رود كه در ماده ۴۹۷ لايحه جديد به صراحت به ان اشاره شده است.

چکيده:

ريسك ،انباشت سرمايه،لايحه جديد ،مسوليت محدود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.