پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۵ دفاع:
۶۱۸ شناسه:
سميه حسني دانشجو:
بهينه‌سازي فرآيند جوشكاري ايمپلر كمپرسور باهدف كاهش اعوجاج با استفاده از روش اجزاي محدود عنوان فارسي:
Optimization of compressor impeller welding process for reducing distortion through FEM عنوان انگليسي:

در ساخت ايمپلرهاي كمپرسور سانتريفيوژ با مشكل مهمي به نام اعوجاج در صفحات بالا و پايين و وين‌هاي ايمپلرها روبرو هستيم كه بعضي وقتها اگر از حد مجاز بيشتر باشد باعث ردشدن قطعه يا Rejection مي‌شود. لذا بايد در طراحي جوش و فرآيند جوشكاري و بخصوص پارامترهاي جوش و همچنين انجام مراحل (پاسهاي جوش) موارد لازم درنظر گرفته شود تا ميزان مجاز اعوجاج از حد تعيين شده فراتر نرود.

چکيده:

ايمپلر- جوش- اعوجاج

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن حامدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.