پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz13 دفاع:
۴۵۷۳ شناسه:
مهرداد محمدي يل سوئي دانشجو:
ژئوماركتينگ مطالعه موردي شعب بانك رفاه شهر تهران عنوان فارسي:
ژئوماركتينگ مطالعه موردي شعب بانك رفاه شهر تهران عنوان انگليسي:

ژئوماركتينگ مطالعه موردي شعب بانك رفاه شهر تهران

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين حاتمي نژاد استاد راهنما:
دکتر حسنعلي فرجي سبكبار استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.