پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۴۵۷۱ شناسه:
حميدرضا رفيعي طاري دانشجو:
استفاده از لايه مياني بر پايه كيتوسان و آلژينات به منظور افزايش عملكرد غشاهاي كامپوزيت لايه نازك اسمز مستقيم عنوان فارسي:
استفاده از لايه مياني بر پايه كيتوسان و آلژينات به منظور افزايش عملكرد غشاهاي كامپوزيت لايه نازك اسمز مستقيم عنوان انگليسي:

استفاده از لايه مياني بر پايه كيتوسان و آلژينات به منظور افزايش عملكرد غشاهاي كامپوزيت لايه نازك اسمز مستقيم

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين مهدوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.