پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۵۶۶ شناسه:
علي عابدي دانشجو:
تحليل اصالت در دعاوي نقض آثار ادبي شعر و ترانه عنوان فارسي:
تحليل اصالت در دعاوي نقض آثار ادبي شعر و ترانهرر عنوان انگليسي:

تحليل اصالت در دعاوي نقض آثار ادبي شعر و ترانه

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحيم پيلوار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر زهرا شاكري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.