پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۵۶۵ شناسه:
معين غلامعلي پور دانشجو:
نگاهي انتقادي به رويه قضايي در ايران با تكيه بر اصل انصاف عنوان فارسي:
نگاهي انتقادي به رويه قضايي در ايران با تكيه بر اصل انصاف عنوان انگليسي:

نگاهي انتقادي به رويه قضايي در ايران با تكيه بر اصل انصاف

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا هدائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.