پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۵۵۴ شناسه:
كولباخ نيرنجي دانشجو:
بررسي تطبيقي مكتب رمانتيسم در ادبيات فارسي و كردي با تكيه بر سه شاعر فارسي (دكتر شفيعي كدكني ، محمد علي بهمني ، نادر نادر پور)و سه شاعر كردي (محمد سعيد نجاري، امين گه رديگلاني، هيمن عنوان فارسي:
(بررسي تطبيقي مكتب رمانتيسم در ادبيات فارسي و كردي با تكيه بر سه شاعر فارسي (دكتر شفيعي كدكني ، محمد علي بهمني ، نادر نادر پور)و سه شاعر كردي (محمد سعيد نجاري، امين گه رديگلاني، هيمن عنوان انگليسي:

بررسي تطبيقي مكتب رمانتيسم در ادبيات فارسي و كردي با تكيه بر سه شاعر فارسي (دكتر شفيعي كدكني ، محمد علي بهمني ، نادر نادر پور)و سه شاعر كردي (محمد سعيد نجاري، امين گه رديگلاني، هيمن

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محمد موذني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور:
دکتر عبدالرضا سيف استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.