پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۳:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۴۵۵۳ شناسه:
سيدمجتبي صيد دانشجو:
بررسي اثرات درماني و بهبود دهنده مصرف خوراكي عصاره هسته انگور (Viis vinifera) با و بدون تمرين هوازي بر سطوح برخي از مهمترين شاخص‌هاي قلبي-عروقي و متابوليكي در زنان ميانسال چاق مبتلا به ديابت نوع دو عنوان فارسي:
بررسي اثرات درماني و بهبود دهنده مصرف خوراكي عصاره هسته انگور (Viis vinifera) با و بدون تمرين هوازي بر سطوح برخي از مهمترين شاخص‌هاي قلبي-عروقي و متابوليكي در زنان ميانسال چاق مبتلا به ديابت نوع دو عنوان انگليسي:

بررسي اثرات درماني و بهبود دهنده مصرف خوراكي عصاره هسته انگور (Viis vinifera) با و بدون تمرين هوازي بر سطوح برخي از مهمترين شاخص‌هاي قلبي-عروقي و متابوليكي در زنان ميانسال چاق مبتلا به ديابت نوع دو

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبرنژاد قره لو استاد راهنما:
دکتر رحمان سوري استاد راهنماي دوم:
دکتر علي رجبي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.