پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۸:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۵۲۵ شناسه:
اسمعيل بلاغي اينالو دانشجو:
توليد سوخت زيستي با استفاده از پيروليزهمزمان كاتاليزوري پالونيا و ضايعات پلي پروپيلنتوليد سوخت زيستي با استفاده از پيروليزهمزمان كاتاليزوري پالونيا و ضايعات پلي پروپيلن عنوان فارسي:
Production of biofuel with catalytic copyrolysis of paulownia and waste polypropylene عنوان انگليسي:

همراه با افزايش جمعيت و افزايش تقاضا براي انرژي، مصرف جهاني سوختهاي فسيلي در چند دهه گذشته افزايش يافته است كه منجر به مشكلات زيست محيطي نظير انتشار گازهاي گلخانه‌اي و آلودگي هوا با گازهايي نظير Nox، Sox و غبارات ريز شده است. روغن‌هاي زيستي كه از زيست توده‌ها بدست مي‌آيند به صورت مستقيم يا غير مستقيم از فتوسنتز گياهان توليد مي‌شوند. پيروليز فرآيندي است كه طي آن ماده اوليه در يك محيط عاري از اكسيژن و تحت شرايط دمايي بالا به ذغال ، روغن زيستي و گاز تبديل مي‌شود. محصول مايع حاصل از پيروليز زيست توده‌ها به دليل محتواي بالاي اكسيژن، داري مشخصات سوختي ناپايداري است. اين ويژگي موجب مي‌شود كه استفاده بلافاصله از روغن زيستي به عنوان سوختي كاربردي، ممكن نباشد و نياز به بهبود ويژگي‌هاي روغن زيستي ملموس باشد. پالونيا به عنوان يك درخت سريع الرشد، ظرفيت بالايي براي انتخاب به عنوان زيست توده دارد. بررسي پارامترهاي موثر بر پيروليز پالونيا و پليمرهاي پلاستيكي در اين پژوهش بررسي خواهد شد. روش مورد استفاده پيروليز سريع با هدف بررسي توليد سوخت زيستي از مخلوط چوب پالونيا و پليمرهاي پلاستيكي نظير پلي پروپيلن خواهد بود.

چکيده:

زيست توده، روغن زيستي، كاتاليست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد توسلي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.