پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱ ساعت ۱۳:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۹۹ شناسه:
ابوالفضل خضري دانشجو:
توليد هيدروژن از آب بوسيله مخلوط آلومينيم و مس آسياب كاري شده و بررسي تأثيرنمك هاي كلريدي بر آن عنوان فارسي:
Production of hydrogen from water by a mixture of aluminum and copper milled and the study of the effect of chloride salts on it عنوان انگليسي:

توليد هيدروژن از آب بوسيله مخلوط آلومينيم و مس آسياب كاري شده و بررسي تأثيرنمك هاي كلريدي بر آن

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر شهرام رايگان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد علي آماده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.