پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۴۹۸ شناسه:
بهزاد اسماعيلي فر دانشجو:
طراحي مدل بومي عوامل موثر بر پياده سازي بيمه سايبري در كشور عنوان فارسي:
Designing The local model of factors affecting the implementation of cyber insurance in the Iran عنوان انگليسي:

همه روزه، تعداد بي‌شماري از مؤسسات در سطح جهان، با انواع جرائم سايبري و سرقت اطلاعات، مواجه هستند. اين امر، بستر فعاليت مناسبي براي دولت‌ها و شركت‌هاي بيمه به ارمغان آورده است؛ به عبارت ديگر، شركت‌هاي بيمه، در راستاي سياست كلان دولت‌ها مبني بر مسئوليت‌پذيري سايبري، به حوزه بيمه سايبري وارد شدند و خود را متعهد به پرداخت خسارات احتمالي ناشي از حملات سايبري به شركت‌هاي قرباني اين دست جرائم، كردند. حفظ و مراقبت از داده ها و حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي از اهميت فوق العاده برخوردار است. در اين مورد به طور پيوسته الزامات جديدي در حمايت از حقوق مصرف كنندگان و حريم خصوصي آنان به تصويب مي رسد و اجرايي مي گردد. اين الزامات بر روي شناسايي، مديريت، امنيت، رديابي، توليد و حذف اطلاعات متمركز مي باشد. قوانين اتحاديه اروپا و همچنين آمريكا در اين مورد جزييات بيشتري را در نظر گرفته و عمدتاً شركت هاي تجاري و سودآور را مد نظر قرار داده‌اند. بيمه سايبري با همه نقاط قوت و توانمندي‌هايي كه در زمينه افزايش سرمايه گذاري در زمينه اطلاعات و داده‌ها مؤثر بوده است هنوز در مراحل ابتدايي كاربري و همراه با چالش‌ها و مشكلات فراوان است. موانعي كه هنوز استفاده از بيمه سايبري را در زمان حملات سايبري به عنوان يكي از چالش‌هاي نوظهور امروزي با مشكلات فراواني رو به رو كرده است.

مديران نقش كليدي نظارتي در مديريت ريسك سازماني دارند. خطرات ناشي از حملات سايبري و مراقبت از داده ها و حفظ حريم خصوصي افراد، براي شركت ها در هر اندازه اي كه باشند و در كليه صنايع، خطر بالايي را به همراه دارد. مديران بايد مراقب باشند كه وظايف تعيين شده خود را به درستي انجام دهند و سيستم هاي كنترل داخلي جامعي را به كار گيرند. از طرف ديگر، آنها مي توانند در مقابل عدم نظارت صحيح بر شركت، مسئول شناخته شوند (يوگانباير و همكاران ، 2020).

بر اساس مشاهدات مي‌توان بيان نمود كه در ايران چالش‌هاي بيمه سايبري بيش از كشورهاي ديگر است زيرا استانداردهاي جهاني جدي گرفته نمي‌شود؛ به خصوص در حوزه مالكيت معنوي كه تا كنون به رسميت شناخته نشده است و همه تلاش مي‌كنند به صورت رايگان از نسخه هاي مختلف استفاده كنند. در اين صورت از آنجا كه ممكن است نسخه دريافتي اصل نباشد امكان هك و نفود افزايش مي يابد. به طور مثال اگر چه بانك‌ها تلاش مي-كنند از آنتي ويروس استاندارد استفاده كنند اما از آنجا كه ويندوز‌ها استاندارد و اصل نيستند امكان حملات و نفوذ سايبري افزايش مي‌يابد. بنابراين گزارش، شناسايي و اندازه گيري ريسك چالش ديگري است كه تحقق بيمه سايبري در ايران را با چالش جدي مواجه خواهد كرد كه به ضعف دانش فني در صنعت بيمه بر مي‌گردد. آنچه كه مسلم است، ارزيابي ريسك و تعيين خسارت در فضاي سايبر با فضاي فيزيكي كاملاً متفاوت است زيرا در واقع حق بيمه درصدي از ارزش چيزي است كه بيمه مي شود و بنابراين بيمه ديتا از قواعد خاص خود پيروي مي كند. با توجه به انچه كه عنوان شد، كارشناسان معتقدند، زيرساخت هاي لازم جهت پياده سازي بيمه سايبري در صنعت بيمه به عنوان يكي از بازيگران اصلي اين حوزه فراهم نيست زيرا يكي از مشكلات صنعت بيمه در ايران كندي انطباق پذيري با دستاوردهاي نوين جهاني است كه تحقق بيمه سايبري را با مشكل مواجه خواهد كرد.

چکيده:

بيمه سايبري-صنعت بيمه-مديريت ريسك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن نظري استاد مشاور:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.