پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۹۶ شناسه:
محمدهادي ايماني دانشجو:
توسعه مدل كسب و كار تاب آور براي سازمان هاي پيچيده فني – اجتماعي با رويكرد علم طراحي ( مورد مطالعه: سازمان هاي پروژه محور فعال در حوزه ICT) عنوان فارسي:
Developing a resilient business model for complex socio-technical organizations with a design science approach (Case study: Project-oriented organizations active in the field of ICT) عنوان انگليسي:

سازمان هاي فني اجتماعي به دليل تعدد ذينفعان مختلف و درگيري با پارامترهاي گوناگون، ذاتاً پيچيده و تحت تاثير چرخه هاي مختلف هستند. در عين حال، در برابر عدم اطمينان در مورد تغيير سريع نيازها و تكنولوژي و شرايط اقتصادي، بايستي پايداري و عملكرد مستمر سيستم خود را تضمين نمايند. هدف اصلي اين پژوهش پيدا كردن راهكاري جهت افزايش تاب آوري اين نوع سازمانها با استفاده از مفاهيم سيستم هاي پيچيده، مطالعه داده و واكاوش كسب و كار است تا امكان مديريت كارآمدتر دارايي ها را فراهم كند. هدف از اين پژوهش طراحي، توسعه و آزمايش روش ها و ابزارهايي براي پشتيباني از تصميم گيري مبتني بر تحليل براي بهبود انعطاف پذيري و قابليت اطمينان مدل كسب و كار سازمان پروژه محور است.

با توجه به شرايط متغير و پر نوسان بازار، شرط بقاي سازمانها، داشتن نقشه راه مناسب جهت واكنش صحيح به شرايط ميباشد. مدل كسب و كار شيوه اي است كه شركت، بنگاه يا سازمان براي توليد و سر پا نگه داشتن خود انتخاب مي كند. مدل كسب و كار بيان مي كند كه چگونه سازمان براي توليد محصول يا ارائه خدمات ايجاد ارزش افزوده ميكند، آنچه كه در شرايط فعلي ضامن بقاي سازمان ميباشد، تاب آوري عملكرد سازمان در شرايط پيچيده است. از اينرو تاب آوري مدل كسب و كار از اهميت بالايي برخوردار است. اين موضوع براي سازمان هاي پروژه محور اهميتي دوچندان دارد، چراكه بقاي سازمان به اخذ پروژه هاي جديد ميباشد، خصوصا بازار كار حوزه ICT كه دائما با تحولات گسترده روبرو است، تدوين مدلي تاب آور براي نحوه فعاليت سازمان نقشي حياتي دارد.

هدف از اين پژوهش آنست كه بتواند مدلي را ارائه نمايد تا سازمان ها بتوانند در حوزه هاي مختلف تعريف شده براي مدل كسب و كار سياستهاي مناسبي را اتخاذ كنند و تا امكان رقابت در شرايط پيچيده بازار را داشته باشند. سعي بر آنست تا مدل بتواند راهكاري جهت اتخاذ رويكرد مناسب در خصوص موارد مهم كسب و كار از جمله: نحوه قيمت گذاري خدمات، تشكيل زنجيره تامين و همكاري مناسب، در نظر گرفتن مسائل رفتاري و اجتماعي و همچنين مديريت رفتار ذينفعان پروژه را ارائه نمايد. در نهايت اين پژوهش به دنبال توسعه مدل كسب و كار تاب آور براي سازمان هاي پيچيده فني اجتماعي است. اين مهم نيازمند شناخت اجزاي كسب و كار، بررسي تاثير هريك بر تاب آوري سازمان و در نهايت توسعه مدلي جهت افزايش تاب آوري كسب و كار در سازمان هاي مورد مطالعه مي‏باشد.

چکيده:

تاب آوري - مدل كسب و كار - سازمان پيچيده فني اجتماعي - علم طراحي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محقر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله قاسمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.