پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz14 دفاع:
۴۴۴۱ شناسه:
كيميا كريمي دانشجو:
توليد بيوديزل از ميكروجلبك نانوكلروپسيس به روش استريفيكاسيون حرارتي و كاتاليستي عنوان فارسي:
Biodiesel production from Nannochloropsis microalgae by thermal and catalytic esterification process عنوان انگليسي:

توليد بيوديزل از ميكروجلبك نانوكلروپسيس به روش استريفيكاسيون حرارتي و كاتاليستي

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجيد سعيدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي طاهري نجف آبادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.