پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۴۰ شناسه:
علي عسكريان دانشجو:
توسعه مدل زنجيره تأمين صنعت مواد غذايي ايران بر اساس رويكرد مدلسازي عامل بنيان در دوران كرونا عنوان فارسي:
Presenting the supply chain model of Iran's food industry based on the Agent-based model approach in the Corona era عنوان انگليسي:

همه‌گيري اتفاق جديدي در تاريخ بشريت نيست، زيرا بشر با همه‌گيري‌هاي مختلفي در طول تاريخ روبرو بوده است. نكته مشترك همه‌گيري‌ها، تأثيرات منفي جدي آن‌ها بر اقتصاد جهاني است. زنجيره تأمين مواد غذايي به عنوان يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد جهاني نيز از اين همه‌گيري مصون نبوده و متأثر از همه‌گيري ويروس كرونا بوده است. با توجه به چالش‌هاي اخير در زنجيره تأمين مواد غذايي، اكنون نگراني قابل‌توجهي در مورد توليد، فرآوري، توزيع و تقاضاي مواد غذايي وجود دارد. شيوع ويروس كرونا باعث ايجاد محدوديت‌هايي از جمله بيماري كارگران، تغيير تقاضاي مصرف‌كنندگان، محدوديت‌هاي حمل و نقل، تعطيلي تأسيسات توليد مواد غذايي، سياست‌هاي محدود تجارت مواد غذايي و فشارهاي مالي در زنجيره تأمين مواد غذايي شد (آداي و آداي ، 2020).

همزمان با شيوع بيماري كرونا، بسياري از كشورهاي جهان وضعيت اضطراري بهداشتي را اعلام كرده‌اند. در 11 مارس 2020، سازمان بهداشت جهاني بيماري را كه به سرعت در حال شيوع است، همه‌گيري اعلام كرد و از كشورها خواست كه اقدامات مقدماتي و واكنشي را مطابق با برنامه آمادگي و استراتژيك جهاني برنامه‌ريزي كنند. سازمان بهداشت جهاني بيان نمود كه همه‌گيري ناشي از ويروس كرونا قبلاً مشاهده نشده است و اين بيماري اولين بيماري همه‌گير ناشي از ويروس كرونا است. سازمان بهداشت جهاني نشان داد كه اين شيوع فقط يك بحران بهداشت عمومي نيست، بلكه بحراني است كه همه بخش‌ها را درگير خود مي‌كند (سازمان بهداشت جهاني ، 2020).

برخي از شركت‌هاي مواد غذايي به دليل كاهش درآمد با چالش‌هاي مختلفي روبرو هستند، در حالي كه برخي ديگر سخت تلاش مي‌كنند تا تقاضاي روزافزون خرده‌فروشان را برآورده كنند (شهيدي ، 2020). نگراني عمده‌اي كه همه شركت‌هاي توليدكننده مواد غذايي درگير آن هستند، حفظ سلامت كاركنان و تأمين نيروي كار كافي به دليل افرادي است كه به دليل بيماري يا ترس از ويروس كرونا نمي‌خواهند كار كنند. محافظت و حفظ سلامت افرادي كه در زنجيره تأمين مواد غذايي در اين زمان بحران كار مي‌كنند بسيار مهم است (سازمان بهداشت جهاني، 2020). با اين حال، زنده نگه داشتن زنجيره توزيع توسط استراتژي‌هاي مديريت تأمين براي تأمين تقاضاي مصرف‌كننده نيز مهم است (دسوزا جابور و همكاران، 2020). حفظ جريان غذا و كالاها در سراسر زنجيره تأمين مواد غذايي بايد با مشاركت همه ذينفعان تضمين شود (آداي و آداي، 2020).

مصرف‌كنندگان عموماً به چگونگي توليد غذاهاي روي ميزهايشان فكر نمي‌كنند. با اين حال، نگراني در مورد ايمني مواد غذايي در بحبوحه همه‌گيري جهاني توجه مردم را به زيرساخت‌ها و نيروي كار عظيم مسئول ايجاد يك منبع غذايي مطمئن و ايمن در سراسر جهان جلب كرده است. به ويژه در ابتداي اين بحران جهاني، تقاضاي مصرف‌كننده براي غذا افزايش يافته و برخي از قفسه‌هاي فروشگاه به طور موقت تخليه شده و منجر به خريد بيش از حد محصولات اساسي شده بود. با اين وجود، عليرغم اين تقاضاي بي سابقه، زنجيره تأمين مواد غذايي همچنان پابرجا بود، زيرا بسياري از بازيگران زنجيره تأمين از جمله تأمين‌كنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و خرده‌فروشان براي پاسخگويي به تقاضاي ايجاد شده سخت كار كردند (نيكولا و همكاران، 2020).

چهار موضوع عمده در صنعت مواد غذايي و زنجيره تأمين مواد غذايي در طي شيوع ويروس كرونا مطرح شده است. (1) افراد تمايل دارند براي محافظت از خود و سيستم ايمني بدن خود رژيم غذايي سالمي را دنبال كنند (رودريگز پرز و همكاران، 2020)؛ بنابراين، تقاضا براي غذاهاي حاوي مواد مغذي افزايش يافته است؛ (2) ايمني مواد غذايي براي جلوگيري از انتقال ويروس كرونا در بين توليدكنندگان، خرده‌فروشان و مصرف‌كنندگان، توجه بيشتري را به خود جلب كرده است؛ (3) نگراني‌هاي مربوط به امنيت غذايي بوجود آمده است؛ (4) مشكل پايداري مواد غذايي در عصر همه‌گيري نمايان شده است (گالاناكيس ، 2020).

با توجه به چالش‌هاي اخير در زنجيره تأمين مواد غذايي، اكنون نگراني قابل توجهي در مورد زنجيره تأمين مواد غذايي وجود دارد (آداي و آداي، 2020). مدل‌هاي موجود براي زنجيره تأمين پاسخگوي مشكلات نوين به وجود آمده براي زنجيره تأمين صنعت مواد غذايي به دليل شيوع ويروس كرونا نيستند. به همين دليل، اين مطالعه به دنبال ارائه مدل زنجيره تأمين صنعت مواد غذايي ايران بر اساس رويكرد مدلسازي عامل بنيان در دوران كرونا مي‌باشد. اين پژوهش با غلبه بر نقاط ضعف مدل‌هاي سنتي، يك مدل دقيق‌تر براي زنجيره تأمين صنعت مواد غذايي از طريق شبيه‌سازي عامل بنيان فراهم مي‌كند. ازاين‌رو، با توجه به مرور ادبيات صورت گرفته توسط محقق، كمبود مدل‌هاي منسجم و بنيادي براي حمايت از به‌كارگيري مدلسازي عامل بنيان در زنجيره تأمين صنعت مواد غذايي احساس مي‌گردد.

چکيده:

supply chain, food industry, Agent-based model, Corona

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي محقر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر روح اله قاسمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.