پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz7 دفاع:
۴۴۳۸ شناسه:
فاطمه مهدي دانشجو:
تاثير مكمل ياري كوتاه مدت بي كربنات سديم بر پاسخهاي متابوليكي و عملكرد زنان تمرين كرده جوان حين فعاليت ورزشي عنوان فارسي:
The effect of short-term sodium bicarbonate supplementation on metabolic responses and performance of young trained women during increased exercise عنوان انگليسي:

اثرات ارگوژنيك بي كربنات سديم بر عملكرد ورزشي از دهه1930 كشف شد (7).تحقيقات نشان داده كه برخي مكملها اگر بدرستي مصرف شوند مي توانند عملكرد و سلامت ورزشكار را بهبود بخشند. يكي از مكملهايي كه اثر بخشي آن در كميته بين المللي المپيك (IOC ) و همچنين انجمن بين المللي تغذيه ورزشي در ورزشكاران با عملكرد بالا مصرف شده است بي كربنات سديم (NaHco3) است (8 و9).بررسيها نشان داده است كه يك مشكل جدي در ورزش ممكن است مرتبط به اسيدي شدن عضلات ناشي از شدت تمرين يا مسابقه باشد.زيرا اسيدي شدن عضله بر روي خستگي عضلاني تاثير ميگذارد. مكمل (NaHco3) غلظت بي كربنات خارج سلول را افزايش ميدهد كه باعث آلكالوز ( قليايي شدن) خون ميشود (11).بدليل وجود شيب بيشتر PH بين سلولهاي عضلاني و مايعات خارج سلولي ، H+)) توليد شده در حين ورزش با سهولت بيشتري منتقل ميشود و منجر به جريان بيشتر H+)) و لاكتات از عضله در حال فعاليت ميشود. در اين پژوهش مصرف دو دوز 3/0 و5 /0 گرم بر كيلوگرم مكمل سديم بي كربنات بر عملكرد بي هوازي بانوان ورزشكار رشته هاي بي هوازي مورد بررسي و مقايسه قرار خواهد گرفت. نوع پژوهش در مطالعه ي حاضر نيمه تجربي و به لحاظ هدف كاربردي است روش تحقيق به صورت متقاطع- تصادفي و دو سوكور بوده و 15 ورزشكار در سه گروه دارونما ، سديم بي كربنات و كنترل مورد پژوهش قرار گرفته و مدت زمان ده روز واش اوت (wash out) به منظور جلوگيري از اثر تداخل تمرين و مكمل بين هر جلسه آزمون منظور ميگردد. آماده سازي مكمل ها توسط يك پژوهشگر خارج از تحقيق به منظور اطمينان از دو سو كور بودن ( آزمودني ها و پژوهشگران حاضر در تحقيق) انجام خواهد گرفت. بدين ترتيب كه ورزشكاران داوطلب به سه گروه تقسيم خواهند شد و كپسواهاي حاوي دو دوز 3/0 و 5/0 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و پلاسبو بمدت سه روز قبل از ازمون با وعده هاي غذايي صبحانه، ناهار و شام مصرف خواهند كرد و در روز ازمون و قبل از اجراي ازمون كپسولهاي مربوط به گروه خود را مصرف كرده و در ازمون شركت خواهند كرد. با توجه به متقاطع بودن ازمون در ازمون دوم كه پس از ده روز واش اوت انجام خواهد شد نحوه مصرف كپسولها جابجا ميشود و همين شيوه در ازمون سوم نيز صورت خواهد گرفت. لذا هر ورزشكار عملا هر دو دوز مكمل ياري و نيز پلاسبو را تجربه خواهد كرد.در نهايت شاخصهاي ميانگين توان هوازي، اوج توان بي هوازي، ظرفيت بي هوازي، سطوح PH خون، سطوح اسيد لاكتيك، درك فشار و ناراحتي هاي دستگاه گوارش مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

چکيده:

مكمل ياري - بي كربنات سديم –پاسخهاي متابوليكي عملكرد- زنان ورزشكار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر رواسي استاد راهنما:
دکتر سيروس چوبينه استاد راهنماي دوم:
دکتر رحمان سوري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.