پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۴:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۴۲۲ شناسه:
تينا رشيدي خالدي دانشجو:
ارزيابي و مقايسه نانو كامپوزيت تهيه شده از (ادراژيت E100 / نانو اكسيد روي سبز و نانوكيتوزان) بر روي پوشش طعم گرانول هاي استامينوفن با استفاده از روش پوشش بستر سيال عنوان فارسي:
Evaluation and comparison of nanocomposites prepared from (Eudragite E100 / nano zinc oxide and nano chitosan) on the taste masking acetaminophen granules by fluidized bed coating عنوان انگليسي:

هدف از اين مطالعه پوشاندن طعم تلخ پاراستامول با استفاده از يك پليمر عملكردي كه در pH بزاق نامحلول هستند و در pH معده محلول بوده با روش FBC مي باشد و نهايتا تاثير نانو اكسيد روي و نانو كيتوزان بر پوشاندن بيشتر طعم تلخ پاراستامول مورد بررسي قرار خواهد گرفت.طعم تلخ ناخوشايند يكي از بزرگترين مشكلات در استامينوفن است ، كه معمولاً براي تسكين تب سردرد و ساير دردهاي جزئي استفاده مي شود و به عنوان مسكن بي خطر شناخته شده است. اگر حلاليت دارو بيش از آستانه احساس طعم و مزه دهان انسان باشد، باعث محسوس بودن طعم تلخ دارو خواهد شد.از اين رو براي كاهش حلاليت و كنترل طعم تلخ دو نوع پوشش نانوكامپوزيت به عنوان يك پوشش خارجي از يك ماده پوشش دهنده است كه براي پوشاندن طعم ها و عطرهاي نامطلوب استفاده مي شود ۱- از نانواكسيد روي و ادراژيت ۲- نانوكيتوزان و ادراژيت ساخته و با روش پوشش بستر سيال بر روي ذرات استامينوفن براي كاهش حلاليت و كنترل طعم تلخ اسپري ميشود

مزيت اين سيستم ساختن گرانول هاي فاقد طعم تلخ به جهت استفاده مستقيم دارو به صورت چند واحد از محصولات چند ذره اي براي بلع راحت تر نسبت به قرص و احتمال افزايش سرعت انحلال و رهايش دارو دربدن در مقايسه با انواع عمومي فرمولاسيون نظير قرص ها مي باشد .

اين مطالعه با هدف پوشاندن طعم ناخوشايند پاراستامول با استفاده از نانو اكسيد روي و نانوكيتوزان در دانه هاي پاراستامول با پوشش پليمري متاآكريليك به عنوان فرم دوز چند ذره اي مناسب براي استفاده بيماران خاص از جمله آلزايمر سعي در تدوين روشي براي پوشاندن طعم گرانول هاي استامينوفن دارد و اثر پوشاندن طعم با استفاده از روش in vitro مورد بررسي قرار مي گيرد.

چکيده:

taste masking , Eudragit , nano Chitosan ,nano zinc oxide , fluidized bed coating , acetaminophen , nanocomposites

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.