پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲ ساعت ۱۶:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۱۴ شناسه:
صاحبه بهرامي دانشجو:
طراحي مدل بازخورد اثربخش در كانون هاي ارزيابي و توسعه مديران در صنعت نفت عنوان فارسي:
Designing an Effective Feedback Model at the Centers for Assessment and Development of Directors in Oil Industry عنوان انگليسي:

اگرچه كانون ارزيابي و توسعه در كشورهاي پيشرفته سابقه نسبتا طولاني دارد، اما در ايران چند سالي بيش نيست كه در حوزه مديريت و توسعه منابع انساني سازمان‌ها به كار گرفته شده است. هدف از بكارگيري اين رويكرد، افزايش ضريب اطمينان جذب، ارتقا، انتصاب و توسعه كاركنان در سازمان‌ها مي‌باشد و مهمترين دليل رواج و محبوبيت اين رويكرد آن است كه سازمان‌ها درگير رقابت هستند و براي كاهش هزينه‌ها و بهبود مستمر عملكرد خود تحت فشار قرار دارند، لذا لازم است كه تلاش‌هاي جديد و مؤثري براي ايجاد، حفظ و ارتقاء شايستگي‌ها و مزيت‌هاي رقابتي خود به عمل آورند (ابوالعلايي،1390). كانون‌هاي ارزيابي و توسعه، ابزاري مهم و موثر به منظور انتخاب و ارتقاء و توسعه‌ي منابع انساني سازمان و توسعه‌ي شايستگي‌هاي آن‌ها محسوب مي‌شود.

چکيده:

كانون ارزيابي- بازخورد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباس نرگسيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مرجان فياضي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.