پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۳/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۴۰۸ شناسه:
جواد مرادي دانشجو:
آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان عنوان فارسي:
Pathology of the human resource management system in the Ministry of Sports and Youth عنوان انگليسي:

در عصر حاضر، اهميت و جايگاه منابع انساني مناسب و شايسته در توسعه و پيشرفت سازمان به وضوح قابل مشاهده و سنجش مي­باشد؛ از اين رو سازمان­ها ضمن سعي در انتخاب و جذب نيروهاي شايسته و كارا، درصدد هستند توانمندي­ها و شايستگي­هاي آنان را ارتقا و گسترش دهند؛ لذا تفكر شايسته سالاري در ارتقاي سازمان و بالا رفتن كارايي و بهره­وري آن، يكي از ضرورت­ها و دغدغه­هاي سازمان­هاي امروزي است. همچنين امروزه، مديريت منابع انساني به عنوان يكي از مهم­ترين وظايف عملياتي كادر مديريت شامل طرح­ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل عمليات استخدامي، بهسازي، نگهداري، كاربرد نيروي انساني و به طور كلي برنامه­ريزي سرمايه انساني مي­باشد. نظريه­هاي نوين در عرصه برنامه­ريزي نيروي انساني، نه تنها انسان را با همه ارزش­هايش، سازمان را با همه ابعاد و عملكردش و بالاخره محيط سازمان را با همه دگرگوني­ها و تحولاتش مورد توجه قرار داده و لزوم قابليت انعطاف­پذيري ساختارهاي دروني سازماني را براي پاسخگويي به تغيير و تحول ضروري مي­داند بلكه به جاي رفتار انفعالي در جهت كنترل تغييرات محيط، ايجاد تغيير و نوآوري را به صورت فعال و تأثيرگذار بر محيط توصيه مي­كند (احمدي و همكاران 1393)

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احسان محمدي تركماني استاد مشاور:
دکتر امير رشيدلمير استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.