پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۱۹ ساعت ۱۳:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۳۷۷ شناسه:
محسن ابن الدين حميدي دانشجو:
طراحي الگوي ارزشيابي عملكرد حكومت با مشاركت فعال مردم (در پرتو مفهوم امر به معروف و نهي از منكر) عنوان فارسي:
Designing model for evaluating government performance with the active participation of the people عنوان انگليسي:

جامعه به مثابه يك سيستم اجتماعي از خرده سيستم‌هاي متعددي تشكيل شده‌است و سيستم حكمراني با احاطه بر خرده سيستم‌هاي ديگر اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي به عنوان غالب‌ترين آن‌ها شناخته مي‌شود . سيستم حكمراني خوب، سيستمي هوشمند خواهد بود؛ چرا كه با كسب اطلاعات از محيط خود (جامعه)، مي تواند براي خود چرخه‌هاي يادگيرنده‌اي را فعال سازد و حكمراني را به صورت پويا مورد ارزيابي قراردهد و مابه ازاي آن خود را اصلاح و بهبود بخشند.

اگر بين دولت و ملت رابطه دوسويه اي برقرار نباشد، به واسطه افزايش درگيري ها عملا دولت نمي تواند حكمراني كند. برخي حكومت ها با مشاركت دادن مردم در فرآيند خط مشي گذاري تلاش مي كنند از ظرفيت هاي آنان براي حكمراني استفاده كنند، به اين دليل است كه برخي حكومت‌هاي مردم بنيان (مردم سالار) با اين ايده شكل گرفته و حكمراني مي كنند.

به نظر مي رسد؛ در يك حكومت مردم بنيان، مردم قادر خواهند شد تا در نقشي محوري، عملكرد حكومت را مورد ارزيابي قرار دهند. چرا كه اساسا نهاد دولت، تمام برنامه‌هاي خود را در راستاي پاسخگويي به نيازها و خواسته‌هاي مردم ترتيب داده است. لذا ذينفعان حقيقي مي‌توانند بهترين ارزيابان براي ارزشيابي عملكرد حكومت‌ها تلقي شوند. همانگونه كه اصل8 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به همين موضوع اشاره دارد. در اين اصل دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه‏اي همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به دولت ميداند.

اين پژوهش به دنبال آن است كه در مدلي علمي نشان دهد كه امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از فرايض دين مبين اسلام، قادر است مبنايي مناسب براي ارزشيابي عملكرد حكومت باشد.

چکيده:

ارزشيابي، امر به معروف و نهي از منكر، عملكرد، مردم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.