پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۳۶۲ شناسه:
محمد باريكاني دانشجو:
شناسايي فرصت هاي كارآفريني در صنعت IPTV: مطالعه موردي تلوبيون عنوان فارسي:
Identifying Entrepreneurial Opportunities in the IPTV Industry: A Case Study of Telewebion عنوان انگليسي:

اين تحقيق كمك مي كند تا با شناسايي و ارزيابي انواع فرصت هاي كارآفرينانه در صنعت IPTV و همچنين تعيين ميزان اهميت و كارايي هر كدام از اين فرصت ها، كمك شاياني به فعالان اين حوزه و همچنين سياست گذاران و تصمصم گيران فرهنگي كشور كرد تا با استفاده هر چه صحيح تر از منابع و جلوگيري از هدر رفت آن ها به پيشرفت و ترقي اين حوزه اهتمام ورزيد. همچنين با اقدام به موقع و فرصت شناسي مي توان به رشد نمايي اين صنعت كمك كرد.

با توجه به اين كه كسب و كار ديجيتال در چند سال اخير به يكي از مهم ترين حوزه‌هاي كارآفريني تبديل شده است، بي توجهي به كارآفريني ديجيتال باعث مي‌شود كه بسياري از فرصت هاي موجود در اين حوزه ناشناخته باقي بماند. به طور خاص در رابطه با VODها و IPTVها، نپرداختن به مساله كارآفريني در اين زمينه مي‌تواند باعث از دست رفتن فرصت هاي زيادي شود؛ چرا كه تجربه چند كمپاني معروف در زمينه IPTV و بازخوردي كه از فعاليت آن ها در دسترس است نشان مي‌دهد كه اين حوزه داراي ظرفيت بالقوه بالايي براي كارآفريني و خلق ثروت است.

چکيده:

IPTV ، فرصت كارآفريني ، VOD ، استارتاپ، اقتصاد به صرفه مقياس

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آيدين سلام زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.