پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۲۹۲ شناسه:
امير هاموني دانشجو:
الگوي تدوين آيين رفتار حرفه‌اي موسسات رتبه بندي اعتباري در بازار سرمايه كشور عنوان فارسي:
الگوي تدوين آيين رفتار حرفه‌اي موسسات رتبه بندي اعتباري در بازار سرمايه كشور عنوان انگليسي:

يكي از حرفه‌هاي مهم در حال شكل‌گيري در بازار مالي كشور را مي‌توان حرفة رتبه‌بندي اعتباري دانست كه بر اساس دستورالعمل تدوين شده توسط نهاد ناظر بازار سرمايه، مهمترين وظيفه آن اظهارنظر راجع به نحوه ايفاي تعهدات يك متعهد مي‌باشد (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1395)، اين حرفه در دنيا به عنوان يكي از حرفه‌اي‌ترين و مؤثرترين نهادهاي مالي شناخته مي‌شود كه به دليل نوع و ماهيت خدماتي كه ارائه مي‌كند از اعتماد و اعتبار خاصي نيز برخوردار است كه تداوم اين اعتبار و اعتماد و تقويت آن منوط به پايبندي فكري و عملي اعضاي حرفه به ضوابط اخلاقي و رفتاري است. بر پايه همين موارد پژوهش حاضر بر اساس يك بررسي تطبيقي و پژوهشي سازمان يافته، اقدام به تدوين اصول و ضوابط آيين رفتار حرفه‌اي مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري نموده است تا از اين طريق يكي از گام هاي اساسي رشد و تثبيت جايگاه مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري در كشور برداشته شود.

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرهاد رهبر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن مهرآرا استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.