پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۴۲۹۰ شناسه:
عباس دادرس دانشجو:
حسابداري و حسابرسي بهنگام مبتني بر فناوري دفتركل توزيعي و زنجيره بلوكي عنوان فارسي:
Real-Time Accounting and Auditing Based on Distributed Ledger and Blockchain Technology عنوان انگليسي:

<!--[if !supportLists]-->1- <!--[endif]-->معرفي موضوع و بيان مسئله (موضوع/ مسئله/ متن):

الف. بيان موضوع/ مسئل? تحقيق (ويژ? موضوع‌پژوهي و مسئله‌پژوهي).

امروزه حسابداران و حسابرسان به دليل پيچيدگي معاملات تجاري و پيشرفت فناوري، به دانش بيشتري براي انجام وظايف خود، احتياج دارند. عليرغم اعتماد روزافزون به فناوري، ريسك خطاهاي انساني كماكان وجود دارد. در سال‌هاي اخير، مفهوم سيستم‌هاي دفتركل توزيعي (DL) و فناوري زنجيره بلوكي (BC) كه منبع واحدي از اطلاعات را ارائه مي‌دهند، حسابداري سنتي دوطرفه را كه بيش از پنج قرن در فضاي تجاري پابرجا مانده را به چالش كشانده است. همانگونه ظهور اينترنت كه باعث انقلاب در محيط كسب و كار گرديد، فناوري BC و DL سبب دگرگون شدن تمامي فعاليت‌هاي تجاري خواهند شد. همچنين حسابداري كه زبان تجارت است، بايد هر چه زودتر همگام با انفجار اطلاعات در عصر ابرداده‌ها و افزايش سرعت معاملات و تقاضاي جامعه براي دريافت اطلاعات بهنگام و دقيق، با تغيير سيستم‌هاي اطلاعاتي و رويه‌هاي انتشار آن بر پايه فناوري‌هاي مذكور، پاسخگويي نياز روزافزون ذينفعان باشد. پيش بيني مي‌گردد با ادامه روند فعلي و با پيشرفت مداوم در هوش مصنوعي و يادگيري ماشين همراه با توانايي رو به رشد تجزيه و تحليل ابرداده‌ها، سبب تهديد انجام خودكار طيف وسيعي از مشاغل در آينده، از جمله حسابداري و حسابرسي مي‌شود. ( فري و آزبرن، 2013)

رويه كنوني نشان مي‌دهد كه سيستم حسابداري فعلي، علي‌رغم همه سختگيري‌هاي قانوني، هنوز فضا براي خطاهاي سهوي و عمدي باقي مي‌گذارد كه به مرور منجر به توسعه پديده تقلب مالي مي شود. همچنين حسابرسي تمامي معاملات نيز غيرممكن است و حسابرسان مجبور به انتخاب يك نمونه كوچك براي حسابرسي بر اساس سطح ريسك خود مي‌شوند. منسوخ شدن اطلاعات به سبب ارائه حساب‌ها از طريق صورت‌هاي مالي نيز منجر به يك تقاضاي فصلي با زمان تاخير قابل توجهي بين حسابرسي و دوره حسابداري مي‌شود. اين فناوري مي‌تواند منجر به اجراي حسابداري و حسابرسي بهنگام شود و به حسابداران كمك كند تا منابع و تعهدات موجود در سازمان خود را شفاف و بي‌درنگ گزارش كنند.

ب. بيان سؤال‌هاي اصلي و فرعي (ويژ? مسئله‌پژوهي).

آيا فناوري‌هاي دفتركل توزيعي و زنجيره بلوكي خواهند توانست سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري را توسعه داده و با گذر از سيستم حسابداري دوطرفه سنتي كه پنج قرن تسلط دارد، منجر به ايجاد پارادايم حسابداري و حسابرسي بهنگام در محيط تجاري پيشرفته گردد؟

3. نوع و روش تحقيق.

انجام تحقيقات در مورد فناوري‌هاي نوظهور در حسابداري با حفظ معني‌دار بودن يك پديده مبتني بر فناوري جديد و دقت مورد انتظار براي تحقيقات حسابداري، دشوار بوده است. تحليل تِم يك روش كاربردي براي پژوهش در مورد مسائل فناوري نوظهور است. تحليل تِم روشي براي تعيين، تحليل و بيان الگوهاي (تِم‌ها) موجود درون داده‌ها است. اين روش داده‌ها را سازماندهي و در قالب جزئيات توصيف و جنبه‌هاي مختلف موضوع پژوهش را تفسير مي‌كند.( براون و كلارك،2006) در اين پژوهش ما با استفاده از روشي تركيبي(كمي و كيفي) و رويكردي توسعه‌اي و اكتشافي بوسيله تحليل تم با استدلالي قياسي در جستجوي پاسخگويي به مسائل و طراحي مدل هستيم.

4. بيان ادبيات پژوهش و پيشين? تحقيق و مرور سابق? موضوع

انقلاب‌هاي علمي با تحقيقات غير معمولي آغاز مي‌شوند كه باعث پيشرفت تحقيقات عادي مي‌شوند. كوهن معتقد است اين يك مرحله بسيار ويژه در تغيير پارادايم است، كه در آن دانشمندان نگرش ديگري نسبت به پارادايم‌هاي موجود دارند و ماهيت تحقيقات آنها بر اساس"تمايل به امتحان هر چيزي ..." تغيير مي‌كند. (كوهن، 1996) در حرفه حسابداري، چنين تحقيقاتي با آثار مارينو دو رافائلي (1475) و لوكا پاچيولي (1494) و بنديتو كوتروگلي (1573) انجام شد. در نتيجه اين تحقيقات، حسابداري دو طرفه براي مدت پنج قرن با استقبال گسترده جامعه مواجه شد. با اين وجود، انقلاب دوم حسابداري بين سال‌هاي 1982 و 2008 اتفاق افتاد كه تقريباً ناديده گرفته‌ شده ‌است. سيستم‌هاي دفتركل مشترك به عنوان ثمره اين انقلاب ظهور كردند كه يكي از نمونه‌هاي برجسته آن، مفهوم جديد حسابداري سه طرفه (TEA) ارائه شده توسط يان گريگ(2005) است. اگرچه اين مفهوم جديد حسابداري، تغييري در فلسفه اساسي حسابداري ايجاد نمي‌كند، اما با پرداختن به احتمال درستي و صداقت حسابداران، نقش حسابداران و حسابرسان را به چالش مي‌كشد. در سال هاي اخير، TEA توجه عمومي بسياري از حوزه هاي ديگر مانند علوم كامپيوتر كه در رمزارزها بكار گرفته شده است، را به خود جلب كرده است. متاسفانه بي‌توجهي جامعه آكادميك حسابداري به مدل‌هاي ارائه شده قبلي، سبب اين باور گرديده كه TEA نتيجه يك انقلاب رمزنگاري شده با پيامدهاي اساسي براي حسابداري است، درحاليكه عكس اين موضوع صادق است. تحقيقات ويليام مك كارتي (1982)، تاد بويل (2000)، ايان گريگ (2005) و همچنين ساتوشي ناكاموتو (2008) مجموعه اي از آثار مرتبط به هم را تشكيل مي‌دهد كه منجر به TEA شده كه خود تا حدي محصول جانبي از مدل حسابداري REA است. (ايبانز و ديگران،2020)

مك كارتي (1982) مدل حسابداريREA را براي استفاده در يك محيط داده مشترك كه در آن حسابداران و سايران، علاقه‌مند به حفظ اطلاعات مربوط به مجموعه پديده‌هايي شامل منابع، رويدادها و عوامل اقتصادي و روابط بين اين مجموعه‌ها هستند، ارائه مي‌نمايد و تطابق عناصر REA با نظريه هاي حسابداري ايجيري (1975) و ماتسيچ (1964) را بحث مي‌نمايد. REA مدلي براي سيستم هاي اطلاعاتي بنگاه است، كه پيشنهاد مي‌كند سيستم حسابداري دو طرفه كلاسيك با يك سيستم اطلاعاتي يكپارچه در تمام زمينه‌هاي عملكردي بنگاه جايگزين شود و صرفاً محدود به بخش حسابداري نباشد. اما با ظهور اينترنت، مدل REA صرفاً به هلدينگ‌هاي تجاري يعني به حسابداري بين شركت‌هاي گروه تنزل يافته و در نهايت منجر به پروژه "مخزن معاملات تجاري توزيعي" شد. ( ايبانز و ديگران،2020)

حسابداري دو طرفه كه در سال 1494 توسط پاچيولي بنا نهاده شده بود تا سال 1982 كه يوجي ايجيري، TEA اوليه را تصور كرد، بدون چالش باقي ماند. با اين حال ايده‌هاي ايجيري فراموش گرديد، تا اينكه ايان گريگ(2005) آن را زنده و يك سري تغييرات را در اين مفهوم ايجاد كرد.(وياجي و ديگران، 2019) علي رغم اين نوآوري، ايده گريگ در آن زمان عملي نبود، زيرا لازم بود به شخص ثالثي با دفتركل مشترك اعتماد كنيد. تا به لطف ظهور بيت‌كوين توسط ناكاموتو(2008) امكان اجراي TEA بوجود آمد.(چاي،2019) ناكاموتو مدل مخزن معاملات مشترك تاد بويل(2000) را كه متاثر از مدل REA مك كارتي است، را همراه با نظرات ديگر كه در طول دهه 1990 مورد بحث قرار گرفته، اجرا كرده است. شايان ذكر است علي‌رغم اشاره برخي موارد در ادبيات، حسابداري حركت ايجيري تقريبا هيچ ارتباطي با TEA گريگ ندارد. در دفتر داري يك طرفه، تنها ثروت (دارايي يا بدهي) ثبت مي‌گردد، همچنين سيستم دو طرفه جريان حساب درآمد‌ها و هزينه‌ها را اضافه نمود و ايجيري نيز ثبت سومي را براي تغييرات درآمد دو سال متوالي پيشنهاد داد و آن را نيرو ناميد، كه در ستون سوم با عنوان trebit ثبت ميشود و آن را دفترداري سه طرفه يا حسابداري حركت ناميد.(ايجيري،1986)

5.بيان اهداف و فايده‌هاي انجام تحقيقِ پيش‌رو.

هدف اصلي پژوهش ارائه الگوي كاربردي حسابداري بهنگام بر مبناي فناوري زنجيره بلوكي و دفتركل توزيعي است. به عبارت ديگر، هدف ما شناخت كاركرد فناوري‌هاي مذكور و چگونگي كمك آنها به پيشرفت در حوزه حسابداري و حسابرسي است كه ما را قادر مي‌سازد چارچوبي را كه ساخته‌ايم براساس داده‌ها استحكام بخشيده و با كمك به دانش موجود، تصحيح اشتباهات رايج و تحقيقات بيشتر در مورد كاركرد و تأثيرات فناوري زنجيره بلوكي در آينده حرفه حسابداري و حسابرسي، به ارائه مدلي كه در آن فناوري‌ها مي‌توانند در رويه‌هاي آينده حسابداري و حسابرسي ادغام شوند، بپردازيم.

بيان اهميت موضوع/ ذكر اهداف اصلي و فرعي/ ضرورت‌هاي انجام طرح و فوايد علمي يا كاربردي/ نتايج مورد انتظار تحقيق و اهميت آنها.

برخلاف باور اغلب اعضاء جامعه حرفه‌اي و آكادميك كه موفقيت فراگير رمزارزهايي مانند بيت‌كوين در حوزه مالي و پرداخت،كه بر پايه فناوري BC و DL ايجاد شده‌اند را سبب اقبال و روي آوردن به پژوهش‌هاي كاركرد اين فناوري در حسابداري و حسابرسي مي‌دانند، مدل‌هاي حسابداري ايجاد شده بين دهه 1980 تا اوايل دهه 2000 كه ريشه‌هاي تاريخي TEA ارائه شده توسط گريگ (2005) را تشكيل مي‌دهند، منشاء ظهور فناوري BC در سال 2008 شد. فناوري BC در چند سال گذشته بسيار مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان يك "تغيير دهنده بازي" نام مي‌برند (دلويت،2016) فناوري بنيادي كه ميتواند منجر به سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي جديد و "پايه پنجم انقلاب IT"، پس از رايانههاي بزرگ، رايانههاي شخصي، اينترنت و رسانه‌هاي اجتماعي شود.(كوكينا و ديگران،2017)

C روشي كاملاً جديد براي ثبت، پردازش و ذخيره معاملات و اطلاعات مالي ارائه مي‌دهد و اين امكان را دارد كه چشم انداز حرفه و اكوسيستم تجارت را تغيير شكل دهد. اگرچه فناوري BC هنوز در مراحل اوليه است، اما چهار شركت بزرگ حسابداري و حسابرسي و برخي از موسسات مالي متوجه توانايي آن شده‌اند و به طور فعال در آزمايشات، توسعه و سرمايه‌گذاري‌هاي آن شركت مي‌كنند. به عنوان مثال دلويت اولين قدم را در راه اندازي BC در سال 2014 برداشت. ارنست و يانگ (EY) اولين شركت مشاورهاي بود كه بيت كوين را براي خدمات خود در سال 2017 پذيرفت و اخيراً تعدادي از برنامه ها و خدمات را براي تسهيل استفاده تجاري از اين فناوري در سراسر شعبات شركت، ارائه داده است. KPMG با مايكروسافت در پروژه هاي مشتركي كه از فناوري BC براي كارها و فرآيندهاي تجاري استفاده مي‌كند، همكاري كرده است. PWC خدمات دارايي الكترونيكي خود را با استفاده از اين فناوري در سال 2016 راه اندازي كرد و قصد دارد تا سال 2020 آن را در سيستمهاي توليد همزمان، تعميم دهد.( ليو و ديگران،2019) حتي انجمن حسابداران رسمي انگلستان و ولز(ICAEW) معتقد است كه "BC اساساً يك فناوري حسابداري است" (ICAEW ، 2018) كه با توجه به يافته‌ها، اين گفته ممكن است واقعي‌تر از گذشته باشد

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مرادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ايوب محمديان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.