پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz9 دفاع:
۴۲۸۹ شناسه:
محمد گودرزي دانشجو:
بررسي تاثير ذرات نانولوله هاي كربني بر رفتار انجمادي وخواص مكانيكي كامپوزيت هيبريدي آلياژ پايه منيزيم تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم وكاربيد بر عنوان فارسي:
Investigation of the effect carbon nanotube particles on the freezing behavior and mechanical properties of magnesium-based hybrid composite reinforced with silicon carbide and carbide particle عنوان انگليسي:

بررسي تاثير ذرات نانولوله هاي كربني بر رفتار انجمادي وخواص مكانيكي كامپوزيت هيبريدي آلياژ پايه منيزيم تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم وكاربيد بر

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي ملكان استاد راهنما:
دکتر مسعود امامي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.