پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz9 دفاع:
۴۲۸۵ شناسه:
امير دادخواه دانشجو:
استانداردسازي اندازه‌گيري تنش پسماند در جوشكاري فولاد ساده كربني چند پاسه با استفاده از روش امواج اولتراسونيك عنوان فارسي:
Standardization of Measuring Residual Stress in Multi pass Welding of Plain Carbon Steel by Ultrasonic Waves عنوان انگليسي:

Standardization of Measuring Residual Stress in Multi pass Welding of Plain Carbon Steel by Ultrasonic Waves

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدفرشيد كاشاني بزرگ استاد راهنما:
دکتر محمود سركاري خرمي استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا ميراسمعيلي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.