پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۹:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz14 دفاع:
۴۱۹۷ شناسه:
ندا برومندي دانشجو:
طراحي بسته آموزشي آشنايي با بازيافت براي كودكان دبستاني مبتني بر رويكرد بازي وار سازي عنوان فارسي:
طراحي بسته آموزشي آشنايي با بازيافت براي كودكان دبستاني مبتني بر رويكرد بازي وار سازي عنوان انگليسي:

طراحي بسته آموزشي آشنايي با بازيافت براي كودكان دبستاني مبتني بر رويكرد بازي وار سازي

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مريم خليلي استاد راهنما:
دکتر احمد رحمانيان استاد راهنماي دوم:
دکتر جمشيد امامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.