پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۷۱ شناسه:
اميد بر آهوئي دانشجو:
ارايه رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي براي يك مركز فيزيوتراپي با استفاده از MODM عنوان فارسي:
ارايه رويكرد شبيه سازي-بهينه سازي براي يك مركز فيزيوتراپي با استفاده از MODM عنوان انگليسي:

امروزه با توجه به رقابت شديد مراكز خدماتي و لازمه افزايش راندمان اين مراكز جهت فراهم آوردن رفاه مراجعه كنندگان با كاهش زمان و افزايش كيفيت خدمات لزوم شبيه سازي و بهينه سازي در اين مراكز بيش از پيش به چشم مي آيد.

به علاوه مراكز خصوصي خدماتي، با رويكرد مثبت به اين مقوله سعي در استفاده حداكثري از فضا و امكانات در اختيار ،جهت پوشش دادن ارباب رجوع هاي بيشتر و افزايش راندمان فضا و تجهيزات موجود هستند.

در اين ميان مراكز فيزيوتراپي جزو مراكز خدماتي درماني هستند كه در سالهاي اخير با پيشرفت علم فيزيو تراپي، مراجعان بيشماري را جذب خود كرده اند و لزوم اجراي فرايندهاي شبيه سازي و بهينه سازي در اين مراكز به شدت مورد نياز است.

بنابراين در اين تحقيق اين فرايندها در يك مركز فيزيو تراپي زمانسنجي ،تحليل ،شبيه سازي و بهينه سازي شده و بهترين سناريوهاي بهبود ارايه شده است.

چکيده:

كاهش زمان انتظار بيماران در فيزيوتراپي و افزايش نرخ ورود بيماران به فيزيو تراپي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فريبرز جولاي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.