پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۳ دفاع:
۴۱۳۶ شناسه:
زهرا فراهاني دانشجو:
تاثير به كارگيري بازاريابي الكترونيكي بر عملكرد كسب و كارهاي ورزشي( مطالعه موردي: مجموعه ورزشي انقلاب ) عنوان فارسي:
The impact of the use of e-marketing in sports business(case study:Enghelab Sport Complex) عنوان انگليسي:

امروزه پيشرفت هاي حاصله در صنعت اطلاعات و ارتباطات در سال هاي كنوني، منجر به انقلاب انفورماتيك گرديده است كه اين انقلاب روش هاي سنتي بازاريابي را دگرگون ساخته و روش هاي عملياتي و پوياي نويني را در اين زمينه حاصل گردانيده است. محور اصلي اين انقلاب، ظهور رسانه جديد اينترنت است كه تاثير مؤلفه هاي وجودي آن در حوزه بازاريابي، نياز به تعريف مجدد عوامل كليدي در اين حوزه را مورد تاكيد قرار داده و مفهوم نويني از بازاريابي با عنوان بازاريابي الكترونيك را پديد آورده است.در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته ورزش به عنوان يك صنعت بزرگ در حال رشد و پيشرفت مي باشد و مي تواند تاثير بسزايي در اقتصاد كشورها داشته باشد از اين رو بررسي روش هاي نوين بازاريابي همچون بازاريابي الكترونيكي در ورزش مي تواند تاثير بسزايي در رشد اين صنعت داشته باشد.

چکيده:

بازاريابي-بازاريابي الكترونيكي-صنعت ورزش-كسب و كار ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر غلامحسين نيكوكار استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.