پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۱۳۵ شناسه:
معصومه عباسي دانشجو:
بررسي داوري در پرتو كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها با تأكيد بر رأي صلاحيتي در قضيه چين و فيليپين عنوان فارسي:
study of arbitration under 1982 convention on the law of the sea emphasizing on jurisdiction verdict in China and Philipine case عنوان انگليسي:

بر اساس بخش ۱۵ كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق دريا ها اجباري نمودن حل و فصل اختلافات بين دولتها در حوزه حقوق بين الملل درياها مي باشد اگر دولتها نتوانند از شيوه هاي صلح آميز مورد نظر خود براي حل و فصل اختلافاتشان استفاده نمايند بر اساس اين بخش دولتها ملزم به حل و فصل اختلافات خود در حوزه حقوق بين الملل درياها به گونه اي كه در كنوانسيون انعكاس يافته مي باشند. هدف رساله تحليل اين ساز و كار حل و فصل اختلافات با توجه به پرونده چين و فيليپين مي باشد.

چکيده:

اختلافات بين المللي-صلاحيت-داوري-ديوان دائمي داوري-كنوانسيون ملل متحد در حقوق بين الملل درياها

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر ساسان صيرفي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.