پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۱۲۴ شناسه:
عليرضا اديبي دانشجو:
مدل برنامه‌ريزي فازي براي انتخاب بهينه‌ي تأمين‌كننده‌ي پايدار در حوزه‌ي تداركات پروژه‌هاي سازماني عنوان فارسي:
Fuzzy Mathematical Planning Model for Optimal Sustainable Supplier Selection in Organizational Projects Procurement عنوان انگليسي:

تداركات، فرآيند پيدا كردن، پذيرش شرايط و خريد كالا، خدمات يا كارهايي از يك منبع خارجي است كه اغلب از طريق يك فرآيند مناقصه رقابتي انجام مي‌پذيرد. اين فرآيند براي اطمينان از دريافت كالا، خدمات يا كار با بهترين قيمت ممكن زماني كه معيارهايي نظير كيفيت، كميت، زمان و مكان مقايسه مي‌شوند، مورداستفاده قرار مي‌گيرد. هدف از برگزاري مناقصات، ايجاد رقابت عادلانه به‌گونه‌اي است كه خطرات، ازجمله احتمال تقلب و كلاه‌برداري به حداقل رسيده و مناسب‌ترين خريد براي پروژه و سازمان صورت گيرد چراكه تداركات عموماً شامل تصميم‌گيري خريد در شرايط كمبود است. تداركات پروژه‌ ويژگي‌هاي متفاوتي نسبت به تداركات معمول در سازمان‌ها داشته و در بيشتر مواقع از ريسك بالاتري برخوردار هستند. پروژه‌ها به‌منظور ايجاد تغيير مثبت در سازمان‌ها تعريف مي‌شوند و منحصربه‌فرد بودن آن‌ها موجب مي‌شود بررسي نكات فني، شناسايي منابع، شناسايي تأمين‌كنندگان بالقوه، محتواي قرارداد و ... زمان بيشتري از سازمان ببرد. از طرف ديگر با توجه به امكان تغيير در محدوده‌ي پروژه، نوع قرارداد نيز بايد به‌گونه‌اي تدوين گردد كه انعطاف‌پذيري و چابكي لازم را براي خريدار فراهم آورد. حال‌آنكه تداركاتي كه به‌صورت معمول در سازمان انجام مي‌شود معمولاً مفاد قرارداد ثابتي داشته و از تغييرات و ريسك كمتري برخودار هستند؛ چرا كه تأمين‌كنندگان معمولاً مشخص بوده و سازمان تجربه‌ي لازم را در خصوص اين نوع از تداركات كسب نموده است.

شناسايي معيارهاي ارزيابي پيمانكاران بالقوه و انتخاب پيمانكار مطلوب يكي از بخش‌هاي مهم ادبيات اين حوزه بوده كه متناسب با پروژه و ساختار سازمان مي‌تواند متفاوت باشد. عدم ارزيابي صحيح و انتخاب نادرست پيمانكار تأمين‌كننده مي‌تواند منتج به ايجاد تأخير در پروژه گردد كه نتيجه آن افزايش هزينه‌هاي پروژه (خارج از بودجه مصوب) و يا حتي شكست پروژه است. انتخاب تأمين‌كننده مناسب و همچنين ارزيابي عملكرد تأمين‌كنندگان در حين اجراي قرارداد، نقش مهمي در اطمينان حاصل از تحقق نتايج برنامه‌ريزي‌شده خواهد داشت.

چکيده:

Organizational Projects Procurement - Sustainable Supplier Selection

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدعلي ترابي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.