پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۰۸۲ شناسه:
مجيد صاحبي نژاد دانشجو:
ارائه الگوي شبكه‌سازي ميان زيست‎بوم‌هاي دانش، نوآوري و كسب‌وكار؛ مطالعه مورد فناوري نانو در ايران عنوان فارسي:
Model of networking between knowledge, innovation and business ecosystems; A case study of nanotechnology in Iran عنوان انگليسي:

مطالعات گسترده‌اي در دنيا در مورداستفاده از مفهوم زيست‌بوم در حوزه مديريت و كسب‌وكار صورت گرفته است و اين مفهوم در انواع پديده‌ها مانند زيست‌بوم دانش، زيست‌بوم نوآوري، زيست‌بوم كسب‌وكار، زيست‌بوم كارآفريني، زيست‌بوم خدمات، زيست‌بوم صنعتي مورداستفاده قرارگرفته است. اين گوناگوني بهره‌گيري از اين مفهوم و نپرداختن به تفاوت‌ها و تمايزهاي آن‌ها موجب سردرگمي محققان مي‌شود. از طرف ديگر در زيست‌بوم توسعه يك فناوري، انواع زيست‌بوم‌ها در حال فعاليت هستند و ايجاد ارزش نهايي از تعاملات و برهمكنش‌هاي آن‌ها اتفاق مي‌افتد. اين مطالعه با بررسي عميق و علمي انواع زيست‌بوم‌ها و روابط بين آن‌ها در حوزه فناوري نانو مي‌تواند به برنامه‌ريزي هدفمند كمك كند و با ارائه الگوي از شبكه‌سازي بين اين زيست‌بوم‌ها به تحقق هدف نهايي از توسعه اين فناوري و ايجاد ارزش اقتصادي و اجتماعي در اين فناوري سرعت بخشد.

چکيده:

زيست بوم دانش، زيست بوم نوآوري، زيست بوم كسب و كار، فناوري نانو

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي محمدي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مهناز حسين زاده استاد مشاور:
دکتر علي محمد سلطاني گردفرامرزي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.