پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۷۴ شناسه:
گل ناز محرر دانشجو:
طراحي روشنايي داخلي مبتني بر رويكرد نشاط شناسي عنوان فارسي:
interior lighting design based on funology عنوان انگليسي:

ارتقاء سلامت رواني و اجتماعي در جوامع امري بسيار مهم و ضروري است. اين مطلب به گونه اي با ادامه زندگي انسان ها مرتبط است و در طيفي از عوامل خطر و آسيب هاي اجتماعي تا عوامل محافظ و سلامت اجتماعي مطرح مي شود. رضايت مندي از عوامل محافظ و از ابعاد مهم در سلامت روان مي باشد كه پيامد تاثير سرگرمي و لذت در زندگي انسان ها است. از طرفي لذت نيز در وجودمان توليد احساس خوب و رضايت مي كند، احساسي كه در درون انسان بوسيله محرك هاي بيروني ايجاد شده است. به عبارت ديگر لذت يك فرايند است، كه مي تواند توسط رويدادي كه از قبل طراحي شده است، كاربر را وارد چرخه لذت بردن از محصولات نمايد. محصولات روشنايي با رويكرد نشاط شناسي، توانايي آن را دارند كه تاثير مثبتي بر روح و روان افراد بگذارند و با كسب لذت و سرگرمي بازدهي آن ها را افزايش دهند، چرا كه انسانها هميشه رابطه نزديك و نيازمندانه اي به نور داشته اند. و يك محصول روشنايي كه توانايي برانگيختن احساس مثبت را دارد مي تواند از ارزشمندي بسياري برخوردار باشد و مصرف كنندگان بيشتري به خود جلب كند. اين پژوهش نيز متمركز بر طراحي محصول روشنايي سرگرم كننده خواهد بود بطوري كه منجر به فعاليت هاي لذت بخش و ايجاد رضايت در كاربر شود.

چکيده:

روشنايي، تعامل كامپيوتر وانسان، نشاط شناسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهران فاطمي نيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.