پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرسhttp://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۰۵۹ شناسه:
مهريه پناهي دانشجو:
طراحي مدل مولفه ها و موانع موثر در شتابگيري دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه هاي سطح يك كشور به سوي دانشگاه هاي نسل چهار عنوان فارسي:
Designing a Model of Components and Obstacles in Accelerating the Physical Education Faculties of First-Level Universities Towards Four-Generation Universities عنوان انگليسي:

بررسي ها نشان مي دهد كه در ايران تحقيق و پژوهشي در خصوص مولفه ها و موانع ورود به دانشگاه هاي نسل چهارم و به صورت ويژه در مورد دانشكده هاي تربيت بدني، به عنوان سازمان ورزشي مادر در تربيت نيروي انساني مستعد و متخصص در ورزش، صورت نگرفته و اين امر اهميت و ضرورت پژوهش را توجيه مي نمايد.همچنين از ديدگاه اهميت و ضرورت پژوهش مي توان بيان كرد در آينده ديگر دانش و پژوهش صرف، براي نيروي انساني فارغ التحصيل از دانشگاه ها كافي نخواهند بود بنابراين دانشگاهها ، در اين تحقيق با نگاه ويژه به دانشكده هاي تربيت بدني ، بايد نيروي انساني را به گونه اي تربيت و توانمند سازد كه به تجاري سازي دانش بپردازند.

چکيده:

دانشگاه نسل چهارم، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه هاي سطح يك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.