پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz9 دفاع:
۴۰۵۸ شناسه:
فرمان فرضي مولان دانشجو:
حقوق اقوام ايراني در پرتو قانون اساسي' منشور حقوق شهروندي و اسناد بين‌المللي حقوق بشر عنوان فارسي:
The rights of Iranian ethnic groups in the light of the Constitution 'Charter of Civil Rights and International Human Rights Documents عنوان انگليسي:

ايران به لحاظ تنوع قوميتي يكي از كشورهاي متنوع قومي جهان مي باشد، اقوام گوناگون ايراني در طول هزاران سال در گستره اين مرز و بوم باهم و در كنار هم زندگي كرده اند. تفاوتهاي فرهنگ متعددي از جمله زبان و گويش و آداب و رسوم و لباس و هنر و ادبيات متفاوت، اين اقوام را از هم متمايز و يك سلسله مشتركات فرهنگي ديگر اينها را به هم مربوط كرده است. تلقي ها از اين تنوع فرهنگي و قوميتي بسيار متفاوت و گاه متضاد بوده است. برخي نظريه يكسان سازي فرهنگي و حذف تدريجي اقوام را حتي در برهه اي از زمان مطرح كرده و در دوره پهلوي اول و دوم تلاشهايي نيز در اين خصوص انجام گرفته است. موضوع همبستگي ملي و حفظ امنيت ملي و حتي تماميت ارضي نيز يكي از چالشهايي است كه به اين موضوع ارتباط پيدا ميكند. از طرفي هم اصول بنيادين جهان بيني توحيدي اسلام، هم اصول بنيادين حقوق بشر، هم اسناد بين المللي حقوق بشر و هم مفاد قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي اين امر را نقض آشكار عدالت و حقوق مي داند.

چکيده:

حقوق اقوام - حقوق فرهنگي - اقوام ايراني - حقوق اقليت - حقوق بشر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بيژن عباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.