پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۵۶ شناسه:
معصومه بني صفار دانشجو:
سنجش تاثير شيوه هاي تبلغاتي اثربخش تاثيرگذاران در شبكه اي اجتماعي بر تصوير برند مطالعه موردي اينفلوئنسرهاي اينستاگرام عنوان فارسي:
Assessing the effect of effective advertising methods of influencers in a social network on brand image Case study of Instagram influencers عنوان انگليسي:

سنجش تاثير شيوه هاي تبلغاتي اثربخش تاثيرگذاران در شبكه اي اجتماعي بر تصوير برند مطالعه موردي اينفلوئنسرهاي اينستاگرام

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شريفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر آيدين سلام زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.