پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۴۰۴۷ شناسه:
محدثه اقامحمدي دانشجو:
پيدايش و تحولات شكل گيري و كالبدي فرودگاه مهرآباد از ابتدا تاكنون عنوان فارسي:
Emergence and evolution of the formation and physical expansion of Mehrabad Airport عنوان انگليسي:

فرودگاه ها بعنوان يك جز حياتي از زيرساخت هاي حمل و نقل مدرن تاثير فزاينده اي در شكل دادن به ساختار شهري داشته اند در واقع اهميت فرودگاه ها در دنياي امروز به حدي است كه كارشناسان حوزه حمل و نقل هوايي فرودگاه هارا لكوموتيو اقتصادي هر كشور توصيف مي كنند و وجود آن را عامل رشد اقتصادي و توسعه پايدار مي دانند . در قرن حاضر صنعت هوايي نقش بسيار مهمي را در روابط كشورهاي مختلف جهان بعنوان مثال در تبادل فرهنگ نمايش قدرت هاي اقتصادي و نظامي و تسريع امور حياتي يك كشور به عهده دارد و در اين بين فرودگاه ها بخش حياتي و مهمي از سيستم هاي حمل و نقل هوايي را تشكيل ميدهند و در واقع زيربنايي ترين بخش در صنعت حمل و نقل هوايي محسوب مي شوند . يكي از مهم ترين عوامل موثر در توسعه سفرهاي داخلي و خارجي گسترش صنعت حمل و نقل هوايي در بخش هاي بازرگاني و گردشگري است . با توجه به رشد فعاليت هاي اقتصادي وصنعتي و گردشگري در ايران و لزوم جابجايي مسافران و افزايش روز افزون تقاضا اين تحقيق با هدف روند توسعه فرودگاه مهرآباد انجام شده است لازم به ذكر است كه گفته شود در اينجا فرودگاه مهرآباد بعنوان مطالعه موردي انتخاب شده است.

چکيده:

فرودگاه، مهرآباد، تحولات، حمل و نقل هوايي، توسعه پايدار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كرامت اله زياري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.