پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۰۴۳ شناسه:
سيد حسن حسيني كل كو دانشجو:
تاثير بازي هاي حركتي و رايانه اي بر مهارت هاي ادراكي-حركتي،توجه و روابط اجتماعي دانش آموزان بيش فعال پسر۱۲-۱۰سال عنوان فارسي:
the effect of motor and computer games on perceptual-motor skills,attentation and social relationships ofADHD students10-12years عنوان انگليسي:

هدف از انجام اين پژوهش تاثير بازي هاي حركتي و رايانه اي بردانش اموزان بيش فعال است

چکيده:

بازي حركتي وبازي رايانه اي-توجه-روابط اجتماعي-مهارت ادراكي حركتي-دانش آموزان بيش فعال

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني استاد راهنماي دوم:
دکتر فضل اله باقرزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.