پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۴۰۳۳ شناسه:
سينا قبادي دانشجو:
تحليل تئوري و تجربي اثر ناهمسانگردي در شكل پذيري تيتانيوم Tix64 عنوان فارسي:
Theoretical and Experimental Analysis of the Effect of Anisotropy on Tix64 Titanium Ductility عنوان انگليسي:

با توجه به اين كه فلزات يكي از پر كاربردترين مواد مهم در صنعت‌هايي همچون هوافضا، ماشين سازي، پزشكي و بسياري ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در اين پژوهش سعي بر آن شده است كه اثر ناهمسانگردي در ماده مورد نظر از جهات خواص مكانيكي آن مورد بررسي قرار گيرد. اثر ناهمسانگردي در فلزات خواص آن‌ها را در جهات مختلف متغيير مي‌كند كه اين خواص شامل مدول الاستيسيته، مدول برشي، ضريب پواسن و ضريب انبساط است و براي تحليل اين مواد بايد خواص را در جهات مختلف تعريف كرد. شكل پذيري در فلز كاري بسيار اهميت دارد زيرا موادي كه تحت فشار دچار ترك، شكستگي يا خرد شدن مي‌شوند را نمي‌توان با استفاده از فرآيند شكل دهي به فلزات نظير چكش‌كاري، نورد يا جداسازي يا كشيدن جدا نمود. در اين پژوهش بررسي عددي اثر ناهمسانگردي در شكل پذيري كشش عميق ورق برنجي (CnZn30) پرداخته شد. در ابتدا چهار نمونه براي انجام آزمون كشش ساده و سه نمونه جهت انجام آزمون كشش عميق انجام شد. نمونه‌هاي آزمون كشش ساده در سه جهت نورد شدند كه به اندازه هاي استاندارد جهت ازمون آماده سازي شدند. مقدار كرنش شكست و تنش سه محورگي نمونه‌ها از آزمايشات تجربي و شبيه سازي بدست آمد. تمامي شبيه سازي مدل مربوط با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون‌هاي تجربي در نرم افزار المان محدود صورت گرفت و نتايج بدست آمده با يكديگر مقايسه شد

چکيده:

كشش عميق، برنج 7030، ناهمسانگردي، تست كشش، شبيه سازي، تنش سه محورگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمهدي گنجياني استاد راهنما:
دکتر قادر فرجي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.