پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۳۲ شناسه:
عاطفه نظري گل گاني دانشجو:
بررسي چگونگي تصويرسازي مبتني بر نگره قرآني با تاكيد بر آيات « الم تري» عنوان فارسي:
A study of how to illustrate based on the Quranic view عنوان انگليسي:

يك هنرمند مي‌داند كه مهمترين بحث در هنر، نگاه است. نگاه يعني ذهنيت و زاويه ديد هر فرد نسبت به هر پديده و واقعه؛ اما قرآن به چگونه نگاهي اشاره دارد؟ آيا تاكيد كلام الله بر نگاه، حسي يا صرفا عاطفي است؟ قرآن نيز همانند عالم، ظاهر و بطوني دارد. براي عبور از ظاهر آيات بايد از محسوسات عبور كرده و حقيقت را از آن دريابيم. با قبول اين معنا، دعوت براي ديدن (الم تري يا فنظر و...) براي رسيدن به غايت هر واقعه و رخداد تاريخي است كه با نگاه ظاهر بين در ظاهر اشياء و پديده‌هاي عالم متوقف نمي‌گردد؛ چراكه اول و آخر اوست.«هو الاول و الآخر»

بدون شك آفرينش اثر هنري عملي تك مرحله‌اي نيست؛ بديهي است توليد يك اثر خلاق هنري روندي چند مرحله‌اي دارد كه قطعاً اين روند از احساس و ادراك شروع مي‌شود. از تماشا تا توليد مراحلي طي مي‌شود كه تقدم و تأخر آن منطقي، طبيعي و معقول است؛ بطوريكه آغاز آن را مي‌توان با احساس و تماشا در نظر گرفت و با تحليل و تخيل آن را به مرحله تعقل سوق داد تا به توليد دست يافت كه در نهايت آن را مي‌توان در هفت مرحله بيان كرد:

1- تماشا 2- تأمل 3- تحليل 4- تخيل 5- تعقل 6- تنوير 7- توليد

سه مرحله اول براي رسيدن به «ديدن» است. در اين ميان ديدن از بالاترين اهميت برخوردار است به همين دليل تأمل و تحليل مقدماتي مربوط به مرحله سوم، براي ديدن و نظر ديدوَرانه ضرورت مي‌يابد. عالي‌ترين مرحله، «تنوير» است؛ كه نگاهي حكيمانه و عارفانه خواهد بود. به گفته شكسپير: هنر ماندگار نخواهد بود مگر اينكه از جرقهاي مقدس بهره-مند گردد.(تنوير)

به‌نظر مي‌رسد كه هنرمند موظف است براي بيانگري از آيات قرآن، نگاه خود را ارتقاء دهد كه اين امر مستلزم ارتقاء نفس است.

چکيده:

هنر، نگره قرآني، نگاه، قرآن، نشانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مرتضي حيدري استاد راهنما:
دکتر محمدرضا دوست محمدي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.