پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۹ ساعت ۸:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۲۵ شناسه:
مرتضي كابلي دانشجو:
گونه شناسي مسئوليت هاي اجتماعي ورزشكاران مشهور عنوان فارسي:
Typology of social responsibilities of famous athletes عنوان انگليسي:

بدون شك امروزه در سراسر جهان ورزش پديده اي منحصر به فرد است كه به واسطه استفاده بهينه از آن مي توان در بسياري از معقولات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به رشد چشمگيري يافت. بنابراين با توجه به جذابيت و اهميت ورزش در جامعه، افراد جامعه آگاهانه يا ناآگاهانه از رفتارهاي ورزشكاران پيروي ميكنند بنابراين سوال اصلي اين پژوهش اين است الگوي مسئوليت اجتماعي در ورزشكاران مشهور چگونه است

چکيده:

مسئوليت هاي اجتماعي، ورزشكاران مشهور، بعد اقتصادي، سياسي، فرهنگي، مجازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود گودرزي استاد راهنما:
دکتر امين دهقان قهفرخي استاد راهنماي دوم:
دکتر ابراهيم علي دوست قهفرخي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.