پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۴۰۲۱ شناسه:
احمد جمال پورمطلق دانشجو:
تحليلي بر كاربرد موشن در طراحي پوستر جهت انتشار در شبكه هاي اجتماعي عنوان فارسي:
an analysis of the use of motion in poster design for publication on social networks عنوان انگليسي:

گرافيك متحرك در تبليغات تلويزيوني، شبكه‌هاي اجتماعي و بسترهايي مثل يوتيوب و آپارات سهم زيادي را براي انتقال پيام و همچنين تبليغ كالا و خدمات ايفا مي‌كنند. با اين حال در دنياي حاضر، مهم‌ترين بستر براي ارائه خدمات و فعاليت‌هاي تبليغاتي همان شبكه‌هاي اجتماعي به‌حساب مي‌آيند كه بدليل قابليتهاي خاص اين رسانهها ميتوان به بهترين شكل از ويژگيهاي گرافيك متحرك در آن بهره برد.

اين پايان‌نامه با هدف بررسي كاربردهاي گرافيك متحرك در طراحي پوستر جهت انتشار در شبكه‌هاي اجتماعي به نگارش درآمده است. سؤال اصلي اين است كه استفاده از تكنيكهاي متحركسازي چگونه ميتوانند در تعامل با مديومهايي با كاركرد مشخص مانند پوستر، كاركرد جديد و جذابتري ايجاد نمايد و همچنين از طرفي استفاده از ويژگي نمايش موشن در رسانه‌هاي ديجيتال و شبكههاي اجتماعي مجازي تا چه اندازه مي‌تواند قدرت تأثيرگذاري پيام را بالا ببرد؟ نتايج به‌دست‌آمده گوياي اين امر است كه صنعت تبليغات و هنرگرافيك، به‌ويژه توليد پوستر كه درذات‌خود، تلاش بسياري دارد براي ارتباط هرچه بهتر با مخاطب و انتقال اثرگذار پيام، مي‌تواند با بهره‌گيري از ويژگي‌هاي متحرك‌سازي، نوع جديد، جذاب و تاثيرگذارتري از پوستر ثابت را به وجود آورد و از آن جا كه زبان گرافيك در پوستر؛ زباني صريح و سريع براي ارتباط بهتر مي‌باشد، قطعا در پيوند با عنصر حركت، كه خود داراي پويايي و جذابيت ويژه‌اي است، تاثير انتقال پيام، موضوع و يا محصول مورد تبليغ را دوچندان مي‌سازد. بديهي است كه اين‌گونه پوسترها سعي دارند پيام را با استفاده از ويژگيهاي منحصربفرد رسانههاي جديد، با روشي تأثيرگذارتر از گذشته منتقل كنند.

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي، پوستر متحرك، گرافيك متحرك، تبليغات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر صداقت جباري كلخوران استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.