پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۴۰۱۱ شناسه:
فراز حضي نيا دانشجو:
تحليل و ارزيابي رشد آسيب به كمك روش برهم نگاري تصاوير ديجيتالي(دي آي سي) عنوان فارسي:
Analysis and evaluation of increasing damage via digital image correlation عنوان انگليسي:

بررسي رشد آسيب در فلزات نرم نظير آلومينيوم به كمك روش تصوير برداري دو بعدي (دي آي سي) از سطح نمونه

چکيده:

آسيب،(دي آي سي)

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمهدي گنجياني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.