پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۹/۹ ساعت ۱۲:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۴۰۰۲ شناسه:
شاهين آرپناهي ايستادگي دانشجو:
ارائه بديل ها در مدل كسب و كار اپراتورهاي تلفن همراه در ايران با ورود نسل هاي جديد تكنولوژي شبكه ي همراه عنوان فارسي:
Providing Alternatives in Iran Mobile Operators’ Business Model, Based on Launching New Network Generations of Mobile Technology عنوان انگليسي:

ظهور نسل هاي جديد شبكه‌ي همراه، مدل كسب و كار اپراتورهاي تلفن همراه را متأثر كرده است. بخصوص از نسخه‌هاي پاياني نسل دوم شبكه‌ي همراه و اضافه شدن موضوع خدمات ديتا بر بستر موبايل به خدمات پايه‌اي اپراتورها، كسب و كار آنها تحت تأثير اين پديده،‌ كه با پديده اينترنت و نقش رو به رشد آن در زندگي روزمره گره خورده بود، قرار گرفت. ورود نسل چهارم و پنجم ابعاد اين تغييرات را گسترده‌تر كرده است.

در اين تحقيق تأثير ورود نسل‌هاي جديد شبكه‌ي تلفن همراه بر مدل كسب و كار اپراتورهاي ايراني، از منظر ارائه‌ي بديل‌هاي كسب و كاري، در مدل كسب و كار اين اپراتورها، مورد پژوهش قرار گرفته است.

چکيده:

بديل هاي كسب و كار، متنوع سازي مدل هاي كسب و كار، نسل هاي جديد شبكه ي همراه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
دکتر احسان چيت ساز استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.