پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۲۴ دفاع:
۳۹۹۱ شناسه:
پرديس رضاپور دانشجو:
تحليل فمينيستي روان شناختي شخصيت هاي زنان قرباني در رمان هاي "دختر گمشده" و "اجسام تيز" گيليان فلين عنوان فارسي:
A Feminine Psychoanalytic study of Female Victims in Gillian Flynn's "Gone Girl" and "Sharp Objects" عنوان انگليسي:

در طول ساليان، زنان صرف نظر از اينكه نقش آنان در جامعه چقدر حياتي و ويژه است، به دليل جنسيت شان در جوامع مرد سالار ناديده گرفته شده اند. جامعه اي كه زنان قوي ندارد جامعه اي سلامت نيست. زنان سالم درآينده فرزندان سالم تحويل جامعه خود مي دهند. مسئله دست كم گرفتن زنان و قدرت شان منجر به بيماري هاي وخيم جسمي و روحي آن ها در اين جوامع مرد سالار مي شود. بسياري از روانكاوان و آسيب شناسان حوزه رواني در خصوص شرايط زندگي اين زنان تحقيق به عمل مي آورند كه دلايل نااميدي مزمن، آسيب پذيري شديد، اختلالات اعصاب و روان و حساسيت در اين گروه زنان را مشخص كنند. زيگموند فرويد يكي از روانكاوان پيشرو در زمينه روان شناسي شخصيت انسان ها است. او درعمق روان انسان ها سير مي كرد و نتايج تحقيقاتش را به شكل نظريات با همكارانش به اشتراك مي گذاشت. او دليل اصلي مشكلات روحي رواني زنان را رشك قضيب مي داند. براساس تحقيقات او اين دوره از زندگي زنان در مرحله كودكي رخ مي دهد. هنگامي كه دختر بچه متوجه مي شود كه آلت جنسي مردانه ندارد، در جنسيت خود احساس كمبود و ضعف مي كند. فرويد مي گويد :" كشف آلت جنسي مردانه در جنس نر توسط دختران منجر به حسرت خوردن نسبت به مردان و مقصر دانستن مادران خود در اين كمبود مي شود. در نتيجه آنان مادران خود را به عنوان محبوب خود رها كرده و به پدران متوسل مي شوند" (17). فرويد بر اين باور است كه زنان ذاتا پست تر از مردان هستند و اين مسائل رواني در آنان كاملا طبيعي است. تنها موضوعي كه زنان را از اين مخمصه پست تر و ضعيف تر بودن نجات مي دهد توليد كردن بچه است. كارن هورناي، روانكاو فمينيست، باور دارد كه مسئله حسرت بردن بركمبود آلت جنسي مردانه دردوره اي از زندگي زنان طبيعي است اما مهم ترين عامل مشكلات رواني آنان نيست. قدرت هاي باروري، شير دهي و رشد دادن به فرزند اين حس كمبود را در زنان تضعيف كرده و حتي موجب حسرت خوردن مردان بر اين قدرت هاي زنان است. او اين موضوع را رشك رحم ناميد. هورناي فكر مي كند كه بستر فرهنگي و سازمان دهي هاي اجتماعي كه زنان در آن ها رشد مي كنند تاثير بيشتري بر روان آنها نسبت به مسائل ذاتي دارند. او زندگي حرفه اي خود را اختصاص به تحقيقات گسترده بر روي تاثيرات فرهنگ و جوامع بر مسائل رواني در زنان داد. اين تحقيق تاثير اختلالات اجتماعي و فرهنگي جوامع بر روي زنان قرباني و اعضاي خوانواده آن ها، همچنين ارثي بودن انتقال بيماري هاي رواني از مادر به فرزند و نسلي به نسل ديگر را بررسي ميكند. مورد هاي بررسي اين تحقيق دو رمان دختر گمشده و اجسام تيز از گيليان فيلين هستند.

چکيده:

Psychopathology, Psychoanalysis, Neurosis, Womb-envy, Female victims, Culture-complex.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي سلامي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مريم سلطان بياد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.