پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۲ ساعت ۱۴:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۹۸۹ شناسه:
علي كامل دانشجو:
تبيين تاثير افشاي تبليغات و اعتبار منبع بر قصد خريد مصرف‌كننده در اينستاگرام: مطالعه موردي اقليم كردستان عراق عنوان فارسي:
explanation of the effect of disclosure of advertising and resource validity on consumer purchase intention on Instagram: case study of kurdistan region of iraq. عنوان انگليسي:

امروزه, رسانه هاي اجتماعي به ويژه پلتفرم اينستاگرام در زمينه بازاريابي, به رويكردي جديد و به روز براي بازاريابي و تبليغات كسب و كار ها و برند هاي مختلف تبديل شده اند و در اين ميان, نقش اينفلوئنسر ها به عنوان اشخاصي كه بر سليقه و نظر مخاطب يا مشتري اثر مي گذارد, بسيار به چشم مي آيد. اينفلوئنسرها با تحت تاثير قرار دادن مشتري از طرق مختلف آنها را مجاب به خريد و استفاده از برند خاصي مي كنند.

اينفلوئنسر ها در اقليم كردستان عراق نيز توانسته اند به ابزاري موثر در جهت تبليغ برند و كسب و كارها تبديل شوند. آنها به روش هاي مختلف سعي در اثر گذاري بر مشتري ها را دارند كه در اين پايان نامه بررسي مي كنم كه اينفلوئنسر ها با حمايت خود و افشاي تبليغات و اعتبار منبع تا چه ميزان بر قصد خريد مصرف كنده تاثير مي گذارند؟

چکيده:

: رسانه هاي اجتماعي، اينفلوئنسر، تبليغات، بازاريابي، كردستان عراق، اينستاگرام

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آيدين سلام زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.