پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۷۰ شناسه:
مهتاب سادات مشكات دانشجو:
شناسايي عوامل كليدي در جذب مشتريان حوزه گردشگري سلامت مطالعه موردي هتل هاي پنج ستاره بندر عباس عنوان فارسي:
identifying factors affecting the increase of tourism customers in beach hotels ( case study of hormuz hotel ) عنوان انگليسي:

مناطق ساحلي در با 4s شناخته مي شوند، دريا، خورشيد، ماسه و مسائل جنسي (Page, S. J. et al, 2017). قواعد اسلامي در ايران چهارچوب روشني را براي گردشگري ساحلي بر خلاف اغلب كشورهاي دنيا ايجاد نموده است. از اين رو شناسايي عوامل موثر بر افزايش گردشگران ساحلي ايران با تاكيد بر مفاهيم گردشگري آرامش و رويكرد كارآفرينانه ضروري است. با رشد جمعيت سالمند (WHO, 2011) الگوي رفتاري و انتخاب ايشان در گردشگري به صورت مضاعف به سمت آرامش و تندرستي پيش مي رود. از اين رو برنامه ريزي مراكز و هتلهاي ساحلي جهت افزايش مشتريان خود مبتني بر دانش و رويكرد كارآفريني ضروري است. بنا به آمار سازمان جهاني بهداشت تا سال ۲۰۲۰ افسردگي پس از بيماري قلبي دومين بيماري شايع جامعه بشري است. از اين رو شناسايي راهكارها و عوامل موقعيت يابي مراكز هتل هاي ساحلي مبتني بر گردشگري آرامش ضروري است. ايران علي رغم دارا بودن 5799 كيلومتر نوار ساحلي در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر نه تنها سهم ناچيزي از درآمدهاي گردشگري دريايي را به خود اختصاص داده كه حتي نتوانسته پاسخگوي نيازهاي گردشگران داخلي نيز باشد. (پوراحمد و همكاران ۱۳۹۵)

پژوهش حاضر با هدف توسعه دانش عملياتي در زمينه اي خاص پژوهشي كاربردي و از منظر چگونگي به دست آوردن داده‌هاي مورد نياز توصيفي است. اين پژوهش، كيفي، داراي فلسفه تفسيري و استراتژي مطالعه موردي است. انتظار ميرود شناسايي عوامل موثر بر افزايش مشتريان گرشگري آرامش در هتل هاي ساحلي ضمن تشريح ضرورت حمايت مناسب از كسب و كارهاي ساحلي، بهبود زيرساخت ها، رفع موانع و توسعه سرمايه گذاري و كارآفريني ساحلي توسط سازمان هاي متولي امر، به افزايش جذب، رضايت و وفاداري گردشگران توسط كسب و كارهاي ساحلي كمك كند.

چکيده:

هتل هاي ساحلي، گردشگري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا محمدكاظمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.