پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۲۴ دفاع:
۳۹۶۸ شناسه:
بهزاد احمدي كاكاوندي دانشجو:
بررسي تاثير حالت تنش در پرس پودر فلزي عنوان فارسي:
Investigation of stress effects on isostatic pressing of metallic powders عنوان انگليسي:

ساخت بعضي از آلياژهاي فلزي كه به علت داشتن دماي ذوب بالاي مواد اوليه آن‌ها، توليدشان با روش‌هاي ريخته‌گري دشوار است. از جمله مواردي كه باعث ايجاد مشكل در فرايند توليد اين آلياژها با روش‌هاي ريخته‌گري مي‌گردد؛ دماي ذوب بالاي بعضي فلزات است كه باعث مي‌شود به تجهيزات بسيار گران قيمت براي محافظت و ذوب در هنگام ريخته‌گري نياز داشته باشيم و هنگام سرد شدن نيز احتمال وجود چسبندگي به ديواره‌هاي قالب و وجود تخلخل و مك در آلياژ توليد شده مي‌گردد. با توجه به موارد مطرح شده، پرس پودر يكي از روش‌هاي توليد آلياژ است كه مي‌تواند براي رفع مشكلات توليد اين دسته از آلياژها موثر باشد. مهم‌ترين ويژگي‌‌هاي روش فشار ايزواستاتيك دقت ابعادي، استحكام و چگالي بالا، توليد زياد و كاهش هزينه‌ها است كه باعث كاربرد گسترده اين روش در صنايع شده است. هدف اصلي در اين پايان نامه توليد قطعات فلزي با روش فشار ايزواستاتيك مي‌باشد. پس از توليد قطعات فلزي از پودر فشرده شده، از طريق انجام آزمايشات خاص، به بررسي خواص مكانيكي و ريزساختاري آن پرداخته شد. در پژوهش حاضر ابتدا پودر فلزي را در قالب ريخته و سپس تحت فشار پرس در چند پاس در قالب بر روي پودر فشرده سازي انجام ‌شد. سپس به بررسي خواص ريزساختاري و مكانيكي قطعات توليدي از طريق آزمايشات خاص انجام گرفت.

چکيده:

پودر فلزي، پرس پودر، تف جوشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قادر فرجي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.