پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۱۸ دفاع:
۳۹۶۷ شناسه:
مريم مظفري دانشجو:
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني(ره)، مشهور فقهاي اماميه و قانون مجازات اسلامي در مورد ديه منافع حواس پنجگانه عنوان فارسي:
Comparative study of Imam Khomeini's viewpoint, famous Imamieh jurisprudence and Islamic penal code on the interests of five عنوان انگليسي:

از مجازات‌هاي تعيين شده در قانون مجازات اسلامي در جهت احترام به حقوق انسان‌ها و اجراي عدالت، پرداخت ديه و ارش است. ديه و ارش گاهي به سبب از بين بردن عضوي از اعضاي بدن انسان و يا قسمتي از آن موضوعيت پيدا مي‌كنند و گاه ممكن است به سبب از بين بردن منفعت يا منافع عضوي از اعضاي بدن انسان بر جاني واجب شوند. حواس پنج‌گانه بينايي، بويايي، چشايي، شنوايي وبساوايي كه جزء منافع محسوب مي‏شوند، محل بحث‌اند كه آيا به آنها ديه تعلق مي‌گيرد يا اينكه ارش واجب خواهد شد. به اعتقاد همه فقها؛ از جمله امام خميني با از بين بردن حس بينايي، بويايي و شنوايي پرداخت ديه واجب مي‌شود؛ اما در تعلق ديه يا ارش به حواس چشايي و بساوايي اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي به ديه و گروهي مثل امام خميني به ارش معتقد شده‌اند. قانون مجازات اسلامي نيز مطابق با ديدگاه فقها در حواس بينايي، بويايي و شنوايي به پرداخت ديه حكم كرده و در حواس چشايي و بساوايي موافق با ديدگاه امام خميني كه قائل به ارش شده، موادي را مقرر داشته است. اختلاف ديگر ميان فقها در اين است كه آيا قاعده «كل ما في الانسان اثنان ففيهما الدية و في احدهما نصف الدية وما كانوا حداً‌ ففيه الدية» عموميت دارد و شامل منافع هم مي‌شود يا خير؛ نظر به ابهاماتي كه در اين مسأله وجود دارد، و به دليل ابتلاي جامعه اسلامي به آن، اهميت اين پژوهش روشن مي‌شود. در اين پايان‌نامه كه به روش توصيفي تحليلي انجام پذيرفته است با تبيين اقوال فقها، ديدگاه‌هاي امام خميني و نقد و بررسي دلايل فقها در مسائل اختلافي چنين به دست آمده است كه اولاً، با از بين بردن منافع هر كدام از حواس پنج‌گانه، پرداخت ديه واجب مي‌شود و بر خلاف نظر امام خميني و به تبع آن، قانون مجازات اسلامي در اين خصوص فرقي ميان آنها نيست؛ ثانياً، قاعده زوج و فرد در اعضا عموميت دارد و شامل منافع حواس پنج‌گانه نيز مي‌شود.

چکيده:

ديه، ارش، حواس پنج‌گانه، منافع حواس پنج‌گانه، قانون مجازات اسلامي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا هدائي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۹۹

Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities

ISSN: 09752935/

واكاوي فقهي حقوقي ديه منافع حواس پنجگانه با رويكردي بر ديدگاه امام خميني

مريم مظفري، دكتر حسين داورزني، دكتر عليرضا هدايي

مقاله در مجله Scopus/ISI
بين المللي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.